Ar mhaith leat a bheith i d’aoichainteoir agus labhairt le foghlaimeoirí faoi cad a dhéanann tú nó faoi cad a dhéanann do ghnólacht?

Ba bhreá linn é dá dtiocfadh leat do chuid saineolais a roinnt. Bíonn aoichainteoirí de dhíth ar ETB Dhún na nGall ó am go ham ó earnáil na tionsclaíochta le teacht isteach agus labhairt lenár bhfoghlaimeoirí. Uair an chloig a bhíonn i gceist de ghnáth; bíonn an fostóir sásta a c(h)uid ama a thabhairt faoi chroí mór maith lena s(h)aineolas a roinnt lenár bhfoghlaimeoirí.

Má tá spéis agat ann, comhlánaigh an fhoirm thíos, le do thoil:

Foirm Fiosrúcháin maidir le hAoichainteoirí

Le do thoil, cuir san áireamh eolas ar nós: ainm na bhfostóirí, róil agus freagrachtaí agus éachtaí srl...
This field is for validation purposes and should be left unchanged.