An fostóir thú a bhfuil deis socrúcháin oibre aige?

Mar pháirt de roinnt mhaith cúrsaí s’againne, bíonn ar fhoghlaimeoirí taithí luachmhar a fháil i bhfíorthimpeallachtaí oibre mar pháirt dá gcúrsa oideachais/oiliúna. Téann na socrúcháin sin chun tairbhe don fhoghlaimeoir agus don fhostóir. Gnóthaíonn an fostóir sa mhéid is go bhfuil foghlaimeoir eolach agus díograiseach á chur ar fáil. San am a chuaigh thart, d’fhill roinnt mhaith de na foghlaimeoirí le hoibriú go buan leis na fostóirí a ndearna siad socrúchán leo.

Athraíonn fad an tsocrúcháin ó chúrsa go cúrsa. Comhordaíonn ball foirne gach ceann dár socrúcháin agus tacaíonn sé/sí leis an fhoghlaimeoir agus leis an fhostóir i rith an tsocrúcháin.

An fostóir thú a bhfuil deis socrúcháin oibre aige?

Mar pháirt de roinnt mhaith cúrsaí s’againne, bíonn ar fhoghlaimeoirí taithí luachmhar a fháil i bhfíorthimpeallachtaí oibre mar pháirt dá gcúrsa oideachais/oiliúna. Téann na socrúcháin sin chun tairbhe don fhoghlaimeoir agus don fhostóir. Gnóthaíonn an fostóir sa mhéid is go bhfuil foghlaimeoir eolach agus díograiseach á chur ar fáil. San am a chuaigh thart, d’fhill roinnt mhaith de na foghlaimeoirí le hoibriú go buan leis na fostóirí a ndearna siad socrúchán leo.

Athraíonn fad an tsocrúcháin ó chúrsa go cúrsa. Comhordaíonn ball foirne gach ceann dár socrúcháin agus tacaíonn sé/sí leis an fhoghlaimeoir agus leis an fhostóir i rith an tsocrúcháin.