Foirm Gearán

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí a chur ar fáil agus ba mhór againn é dá dtiocfadh leat cúpla bomaite a ghlacadh leis an fhoirm seo a chomhlánú más rud é go raibh tú míshásta faoi na seirbhísí a cuireadh ar fáil duit.

Sonraí Teagmhála

(Más mian leat go ndéanfaí teagmháil leat maidir le do ghearán)

This field is for validation purposes and should be left unchanged.