Seirbhísí Corparáideacha  

Seirbhís tacaíochta inmheánach is ea Seirbhísí Corparáideacha a bhainistíonn acmhainní a bhaineann le cur i bhfeidhm straitéisí na hEagraíochta, ag cinntiú go gcloítear le roinnt oibleagaidí rialachais agus go gcuirtear feabhas ar pholasaithe, ar ghnásanna agus ar thorthaí corparáideacha. Tá ról comhordúcháin aici fosta maidir le maoirseacht ar rialachas agus ar chuntasacht a chaighdeánú ar fud na heagraíochta.

Sonraí Teagmhála

Oifigeach Seirbhísí Corparáideacha
Oifigí Riaracháin ETB
Ard Uí Dhónaill
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 DP98

Guthán: 074 916 1574
Ríomhphost: lizpotter@donegaletb.ie