Ceistneoir maidir le Seirbhís do Chustaiméirí

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí a chur ar fáil agus ba mhór againn é dá dtiocfadh leat cúpla bomaite a ghlacadh leis an cheistneoir seo a chomhlánú.

Geallann muid go ndéanfaidh muid na nithe seo a leanas: 

  • Gach aiseolas a scrúdú
  • Beart a dhéanamh nuair is féidir bunaithe ar mholtaí
  • Déileáil le gearán ar bith

Déan rátáil ar fheidhmíocht ár seirbhísí sna réimsí seo a leanas:

Caighdeán an Eolais a Cuireadh ar Fáil?
Caighdeán na Seirbhíse a Cuireadh ar Fáil?
An raibh Baill Foirne Cairdiúil agus Dea-mhúinte?
Ar déileáladh le d’fhiosrúchán gan mhoill?
An raibh an foirgneamh agus na háiseanna glan agus cóirithe go maith?
Má tá tú faoi mhíchumas/má tá riachtanas speisialta agat, cén dóigh a rátálfá ár gcuid seirbhísí agus an t-eolas atá ar fáil duit?
An bhfuil ár gcuid uaireanta oscailte oiriúnach do chustaiméirí?

Contact Details

This field is for validation purposes and should be left unchanged.