Oideachas Pobail

Cad is Oideachas Pobail ann?

Tacaíonn an Clár Oideachais Pobail le cúrsaí oideachais d’aosaigh a sheachadadh sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil le haghaidh costais teagaisc agus tacaíocht maidir le cúrsaí a chur ar bun. Tá sé mar aidhm ag an chlár daoine fásta a bhfuil beagán cáilíochtaí/cailíochtaí ar bith acu a spreagadh le páirt a ghlacadh i ngíomhaíochtaí oideachais, le cur lena bhféinmhuinín mar dhaoine aonair agus le cuidiú lena bpobal a fhorbairt. 

Aidhmeanna an chláir 

 • Tacú le soláthraithe oideachais pobail le deiseanna oideachais atá lonnaithe go háitiúil a eagrú agus a sheachadadh do ghrúpaí daoine nach dtapaíonn deiseanna mar sin de ghnáth. Tá na cúrsaí neamhchreidiúnaithe de ghnáth ach d’fhéadfadh teastasú a bheith i gceist. 

 • Forbairt grúpaí agus gníomhaíochtaí úra oideachais pobail i nDún na nGall a chur chun cinn agus tacú leo.    
 • Tacú leis an earnáil oideachais pobail trí dheiseanna oiliúna agus comhroinnte faisnéise a chur ar fáil.
 • Sonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla a bhailiú ar ghníomhaíocht oideachais pobail i nDún na nGall.
Spriocghrúpaí
 • Grúpaí pobalbhunaithe fear agus ban
 • Grúpaí Ealaíon Pobail        
 • Taistealaithe 
 • Daoine Breacaosta 
 • Daoine Faoi Mhíchumas
 • Grúpaí Tuismitheoirí Aonair 
 • Grúpaí Mionlach Eitneach
 • Grúpaí Daoine Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha
D’fhéadfadh maoiniú a bheith ar fáil do na nithe seo a leanas
 • Cuidiú maidir le táillí teagaisc 
 • Ábhair ata de dhíth le haghaidh rang nó gníomhaíocht ar leith  
 • Cuidiú maidir le costais riaracháin
 • Ionad a fháil ar cíos
 • Poiblíocht
 • Réamhfhorbairt / obair le grúpaí maidir le hacmhainn an phobail a fhorbairt
An dóigh le cur isteach ar Mhaoiniú agus Treoirlínte

Caithfidh foirmeacha iarratais comhlánaithe maidir le maoiniú a bheith faighte tráth nach déanaí ná 5 seachtaine roimh dháta tosaigh sceidealaithe an chúrsa.

Sonraí Teagmhála

Sinéad Campbell
Áisitheoir Oideachais Pobail
(Ceantair Ghaeltachta, Iarthar & Desiceart Dhún na nGall)
Guthán: 074 972 5520 or 087 357 3954
Ríomhphost: sineadcampbell311@donegaletb.ie

Catherine Friel
Áisitheoir Oideachais Pobail
(Inis Eoghain, Theas & Oirthear Dhún na nGall)
Guthán: 087 1853050
Ríomhphost: catherinefriel@donegaletb.ie

Trisha McGuinness
Riarthóir, Ard Scoil na gCeithre Máistir,
Tír Chonaill St. Baile Dhún na nGall
Guthán: 074 9725520 or 074 9725522
Ríomhphost: trishamcguinness@donegaletb.ie

Mar gheall ar an chineál oideachais atá ann, tá soláthar Oideachais Pobail bunaithe ar riachtanais an phobail agus eagraithe go háitiúil.

TACAÍOCHTAÍ OIDEACHAIS POBAIL

Tá na cláir seo a leanas ar fáil agus tú ar ár gClár Oideachais Pobail