Oiliúint i Sainscileanna

Tá na cúrsaí maidir le hOiliúint i Sainscileanna (SST) deartha le réimse scileanna bainteach le infhostaitheacht a sholáthar d’fhoghlaimeoirí chomh maith le gairmcháilíochtaí foirmeálta chun cuidiú leo siúd atá ag dul isteach sa mhargadh saothair den chéad uair agus do dhaoine ar mian leo uasghrádú a dhéanamh ar a gcuid scileanna nó cinn úra a fháil.

Is féidir le cúrsaí tú a chur i dtreo Dámhachtainí QQI ag leibhéil 3, 4, 5 agus 6 agus/nó i dtreo creidiúnaithe atá aitheanta ag earnáil na tionsclaíochta.  De ghnáth, maireann na cúrsaí modúlacha gairide 6 seachtaine agus maireann cúrsaí níos faide suas go dtí 40 seachtain. Cuirtear formhór na gcúrsaí ar fáil go lánaimseartha i rith na bliana inár  nIonaid Oiliúna i Leitir Ceanainn agus i nGaoth Dobhair agus bíonn siad forlíonta ag soláthraithe faoi chonradh, rud a thugann solúbthacht d’ETB Dhún na nGall na héilimh atá ag tionscal atá ag athrú a shásamh.

I measc na samplaí de chúrsaí tá Feidhmchláir Ríomhaire, Scileanna Oifige, Scileanna Miondíola, Sláinte agus Scéimhe, Riarachán Gnó, TF, Bainistíocht Slándála, Próisis Ghnó a Fheabhsú, Párolla agus Leabharchoimeád Láimhe agus Ríomhairithe, Eolaíochtaí na Beatha, Oibríochtaí Déantúsaíochta agus Teagascóir Tonnmharcaíochta agus Garda Tarrthála Trá. 

Is féidir le lucht fágála scoile tuilleadh eolais a fháil ar ár gcúrsaí scileanna ar leith sa bhróisiúr eolais seo:

Roghanna Breisoideachais agus Oiliúna (FET) do Lucht Fágála Scoile   

Táillí    

Tá cúrsaí oiliúna saor in aisce agus b’fhéidir go n-íocfaí liúntas oiliúna leat ar feadh fhad do chúrsa. Ina theannta sin tig leat liúntas lóistín nó taistil a éileamh más gá duit stopadh i bhfad ó bhaile ar feadh fhad an chúrsa. Seans go mbeifeá i dteideal áit cúraim leanaí saor in aisce do do leanbh.

Sonraí Teagmhála

Oiliúint i Sainscileanna
Guthán: 074 9120500
Ríomhphost: coursesdonegaltc@donegaletb.ie

Cad é mar a thig liom iarratas a chur isteach?

I gcásanna áirithe, baintear úsáid as trialacha mianaigh agus agallaimh chun rannpháirtithe a roghnú. Tig leat iarratas a chur isteach ar chúrsaí oiliúna i sainscileanna trí www.fetchcourses.ie    

Government of Ireland logo
Co-Funded by the European Union Logo

Tá an Clár Oiliúint i Sainscileanna comhmhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach. #EUinMyRegion

Scéalta ó Mhic Léinn

Léigh scéal Valerii maidir le Cuntasaíocht Airgeadais agus Bhainistíochta.

Léigh scéal Shania maidir le hIlmheáin.

Léigh scéal Lee maidir le Táthú.

Léigh scéal Vanessa maidir le Forbairt Bogearraí.

Léigh scéal Phádraig maidir le dóigh a ndearnadh Teicneoir Cuntasaíochta de. 

Léigh scéal Danielle, Sarah Louise agus Domini maidir le Táthú

Léigh scéal Anthony maidir le Gairneoireacht

Léigh scéaltá Stephen, Francis agus Thomas maidir le dóigh a ndearnadh Teagascóir Tonnmharcaíochta agus Garda Tarrthála Trá díobh.

Léigh scéal Laura maidir le Táthú.

Tacaíochtaí

Tá na tacaíochtaí seo a leanas ar fáil agus tú ar an Chlár Oiliúna i Sainscileanna