Printíseachtaí

Cad is printíseacht ann?

Is éard is Printíseacht ann clár oideachais agus oiliúna struchtúrtha a thugann le chéile agus a athraíonn foghlaim san ionad oibre le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna. Is déchóras atá ann, ar meascán cumaisc é d’oiliúint ar an láthair oibre, fostóirbhunaithe agus oiliúint ar shiúl ón láthair oibre, rud a ullmhaíonn an rannpháirtí le haghaidh post ar leith, a bhfuil cáilíocht atá aitheanta go náisiúnta ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ó Leibhéal 5 – Leibhéal 10 mar thoradh air.

Tuilleann printísigh agus iad ag foghlaim agus forbraíonn siad scileanna luachmhara oibre i ngairm atá roghnaithe acu. Tugann printíseachtaí deiseanna maithe fostaíochta do rannpháirtithe; tá an fhoghlaim bunaithe ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le fíorobair a dhéanamh.

Tá printíseachtaí ar fáil sna hearnálacha seo a leanas: Tógáil, Leictreach, Innealtóireacht, Airgeadas, Fáilteachas, TFC, Lóistíocht, Bithchógaisíocht, Mótar/Carranna, Seirbhísí Maoine, agus tá níos mó á bhforbairt.

Fostaíonn fostóir faofa printísigh ar feadh fhad an chláir a mhaireann idir 2-4 bliana de ghnáth. De ghnáth, tá 50% den fhoghlaim ar a laghad bunaithe ar an láthair oibre sna cláir a chuireann cláir phrintíseachta ar fáil. 

Is féidir eolas breise a fháil ar www.apprenticeship.ie 

Is féidir le lucht fágála scoile tuilleadh eolais faoi phrintíseachtaí a fháil sa bhróisiúr eolais seo: Roghanna Breisoideachais agus Oiliúna (FET) do Lucht Fágála Scoile.

Riachtanais Iontrála:

  • Fostaíocht a fháil le fostóir faofa.
  • Athraíonn critéir oideachais agus aoise ag brath ar an phrintíseacht.  Seiceáil www.apprenticeship.ie le haghaidh riachtanais iontrála.

Buntáistí d’Fhostóirí:

Tá printíseachtaí bunaithe ar chaighdeáin chomhionanna, réamhshonraithe agus tionscalaontaithe.
Cloíonn printíseachtaí le riachtanais reatha agus amach anseo na gairme atá roghnaithe acu trí scileanna, eolas agus inniúlachtaí a fhorbairt agus a mheas go córasach. Éiríonn printíseachtaí níos táirgiúla agus baineann siad amach caighdeáin oibre éifeachtúla níos gaiste.

Is féidir le fostóirí ar mian leo printísigh a earcú a bhfolúntais a fhógairt ar Jobs Ireland agus fosta ar www.apprenticeshipjobs.ie.   Mar sin féin, sular féidir printíseacht a chlárú, ní mór d’fhostóirí teagmháil a dhéanamh leis an Fhoireann Printíseachtaí lena chinntiú go bhfuil siad faofa le printísigh a earcú.

Tá eolas úsáideach d’fhostóirí ar fáil ón Suíomh Gréasáin Náisiúnta Printíseachtaí fosta.

Tabhair do d’aire, le do thoil: Ní chuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ar fáil ach eilimint Chéim a 2 do na printíseachtaí seo a leanas: Mótarmheicníocht, Leictreach, Córais Slándála Leictreonacha, Cearpantóireacht agus Siúinéireacht agus Pluiméireacht. Mar sin féin, is féidir printísigh a chur chuig áiteanna taobh amuigh den chontae sa dóigh nach gcuirfear moill ar a ndul chun cinn.  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara i gcás na bpríntíseachtaí ceardaíochta go ndéantar iomlán na n-eilimintí oiliúna do Chéim 4 agus 6 in áiteanna taobh amuigh den chontae. 

Sonraí Teagmhála

Foireann Printíseachtaí ETB Dhún na nGall, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn

Comhairleoir Sinsearach Oiliúna
Lorraine Murray
Guthán:
074 9120506
Ríomhphost:
lorrainemurray@donegaletb.ie

Comhairleoir Sinsearach Oiliúna, Gníomhach 
Claire Lernihan
Guthán: 074 9120587
Ríomhphost:
clairelernihan@donegaletb.ie

Oifigeach Cléireachais
Aidan Guthrie
Guthán: 074 9120594
Ríomhphost: aidanguthrie@donegaletb.ie

Oifigeach Tacaíochta Printíseachta
Claire Gillepsie
Guthán: 074 9120583
Ríomhphost: clairegillespie300@donegaletb.ie

Bainisteoir
Vinny McGroary
Guthán:
074 9120500
Ríomhphost:
vinnymcgroary@donegaletb.ie

1/3 We were shocked and saddened to hear of the tragic passing of Ms. Ashling Murphy, a young teacher at the start of her vocation in the education system. We wish to extend our sincere condolences to Ashling's family, colleagues and friends. As a mark of respect to Ashling and

Skills for a new generation is an online showcase of inspiring apprenticeship experiences of particular interest to those planning CAO options. The 10 videos carry information on 62 national apprenticeships now included on http://www.cao.ie/options.

Have you read Declan's #apprenticeship story? He's now a #marineengineer. If you're interested in an #apprenticeship, you'll find more information on our website: https://www.donegaletb.ie/feature/programmes/apprenticeships/.
#GoFurtherWithDonegalETB #GenerationApprenticeship
https://www.donegaldaily.com/2020/11/09/an-apprenticeship-can-navigate-you-towards-a-dream-job/

Load More...

Scéalta ó Phrintísigh

Léigh scéalta Demi faoi phrintíseacht Mhotarmhéicneora agus scéal Colleen faoi Phrintíseacht Leictreach.

Léigh scéal Declan faoina phrintíseacht sna réimsí Oibriú Miotail, Cuisniúchán agus Aerchóiriúchán anseo.

Léigh scéal Emma faoina printíseacht Siúinéireachta agus Adhmadóireachta anseo.

Léigh scéal Declan faoina phrintíseacht Phluiméireachta anseo.

De ghnáth, tá 50% den fhoghlaim ar a laghad bunaithe ar an láthair oibre sna cláir a chuireann cláir phrintíseachta ar fáil.

Tacaíochtaí Clár Printíseachta

Tá na tacaíochtaí seo a leanas ar fáil agus tú ar ár gClár Printíseachta.

OILIÚINT

Is déchóras é oiliúint, ar meascán cumaisc é d’oiliúint ar an láthair oibre, fostóirbhunaithe agus oiliúint ar shiúl ón láthair oibre.