Printíseachtaí

Cad is printíseacht ann?

Is éard is Printíseacht ann clár oideachais agus oiliúna struchtúrtha a thugann le chéile agus a athraíonn foghlaim san ionad oibre le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna. Is déchóras atá ann, ar meascán cumaisc é d’oiliúint ar an láthair oibre, fostóirbhunaithe agus oiliúint ar shiúl ón láthair oibre, rud a ullmhaíonn an rannpháirtí le haghaidh post ar leith, a bhfuil cáilíocht atá aitheanta go náisiúnta ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ó Leibhéal 5 – Leibhéal 10 mar thoradh air.

Tuilleann printísigh agus iad ag foghlaim agus forbraíonn siad scileanna luachmhara oibre i ngairm atá roghnaithe acu. Tugann printíseachtaí deiseanna maithe fostaíochta do rannpháirtithe; tá an fhoghlaim bunaithe ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le fíorobair a dhéanamh.

Tá printíseachtaí ar fáil sna hearnálacha seo a leanas: Tógáil, Leictreach, Innealtóireacht, Airgeadas, Fáilteachas, TFC, Lóistíocht, Bithchógaisíocht, Mótar/Carranna, Seirbhísí Maoine, agus tá níos mó á bhforbairt.

Fostaíonn fostóir faofa printísigh ar feadh fhad an chláir a mhaireann idir 2-4 bliana de ghnáth. De ghnáth, tá 50% den fhoghlaim ar a laghad bunaithe ar an láthair oibre sna cláir a chuireann cláir phrintíseachta ar fáil. 

Is féidir eolas breise a fháil ar www.apprenticeship.ie 

Is féidir le lucht fágála scoile tuilleadh eolais faoi phrintíseachtaí a fháil sa bhróisiúr eolais seo: Roghanna Breisoideachais agus Oiliúna (FET) do Lucht Fágála Scoile

Riachtanais Iontrála:

  • Fostaíocht a fháil le fostóir faofa.
  • Athraíonn critéir oideachais agus aoise ag brath ar an phrintíseacht.  Seiceáil www.apprenticeship.ie le haghaidh riachtanais iontrála.

Buntáistí d’Fhostóirí:

Tá printíseachtaí bunaithe ar chaighdeáin chomhionanna, réamhshonraithe agus tionscalaontaithe.
Cloíonn printíseachtaí le riachtanais reatha agus amach anseo na gairme atá roghnaithe acu trí scileanna, eolas agus inniúlachtaí a fhorbairt agus a mheas go córasach. Éiríonn printíseachtaí níos táirgiúla agus baineann siad amach caighdeáin oibre éifeachtúla níos gaiste.

Is féidir le fostóirí ar mian leo printísigh a earcú a bhfolúntais a fhógairt ar Jobs Ireland agus fosta ar www.apprenticeshipjobs.ie.   Mar sin féin, sular féidir printíseacht a chlárú, ní mór d’fhostóirí teagmháil a dhéanamh leis an Fhoireann Printíseachtaí lena chinntiú go bhfuil siad faofa le printísigh a earcú.

Tá eolas úsáideach d’fhostóirí ar fáil ón Suíomh Gréasáin Náisiúnta Printíseachtaí fosta.

Tabhair do d’aire, le do thoil: Ní chuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ar fáil ach eilimint Chéim a 2 do na printíseachtaí seo a leanas: Mótarmheicníocht, Leictreach, Córais Slándála Leictreonacha, Cearpantóireacht agus Siúinéireacht agus Pluiméireacht. Mar sin féin, is féidir printísigh a chur chuig áiteanna taobh amuigh den chontae sa dóigh nach gcuirfear moill ar a ndul chun cinn.  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara i gcás na bpríntíseachtaí ceardaíochta go ndéantar iomlán na n-eilimintí oiliúna do Chéim 4 agus 6 in áiteanna taobh amuigh den chontae. 

Sonraí Teagmhála

Foireann Printíseachtaí ETB Dhún na nGall, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn

Comhairleoir Sinsearach Oiliúna
Lorraine Murray
Guthán:
074 9120506
Ríomhphost:
lorrainemurray@donegaletb.ie

Comhairleoir Sinsearach Oiliúna, Gníomhach 
Claire Lernihan
Guthán: 074 9120561
Ríomhphost:
clairelernihan@donegaletb.ie

Oifigeach Cléireachais
Aidan Guthrie
Guthán: 074 9120594
Ríomhphost: aidanguthrie316@donegaletb.ie

Bainisteoir
Vinny McGroary
Guthán:
074 9120500
Ríomhphost:
vinnymcgroary@donegaletb.ie

1/4 Ireland moves to Level 5 of Ireland’s Plan for Living with #COVID_19 from midnight tonight, Wednesday 21 October for 6 weeks. All our post-primary schools will remain open with protective measures as provided for in the Plan. Our Further Education & Training (FET) Centres

1/4 Co #Donegal moves to Level 4 of Ireland’s Plan for Living with #COVID_19 from midnight tonight, Thursday 15 October. All our post-primary schools will remain open with protective measures as provided for in Ireland’s Plan. Our Further Education & Training (FET) Centres will

Have you seen the new apprenticeship website? 🤔 Check it out at http://apprenticeship.ie - all you need to know about becoming an apprentice, employing an apprentice, considering your apprenticeship options and so much more! #GenerationApprenticeship

Load More...

De ghnáth, tá 50% den fhoghlaim ar a laghad bunaithe ar an láthair oibre sna cláir a chuireann cláir phrintíseachta ar fáil.

Tacaíochtaí Clár Printíseachta

Tá na tacaíochtaí seo a leanas ar fáil agus tú ar ár gClár Printíseachta.

OILIÚINT

Is déchóras é oiliúint, ar meascán cumaisc é d’oiliúint ar an láthair oibre, fostóirbhunaithe agus oiliúint ar shiúl ón láthair oibre.