Printíseachtaí

Cad is printíseacht ann?

Is éard is Printíseacht ann clár oideachais agus oiliúna struchtúrtha a thugann le chéile agus a athraíonn foghlaim san ionad oibre le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna. Is déchóras atá ann, ar meascán cumaisc é d’oiliúint ar an láthair oibre, fostóirbhunaithe agus oiliúint ar shiúl ón láthair oibre, rud a ullmhaíonn an rannpháirtí le haghaidh post ar leith, a bhfuil cáilíocht atá aitheanta go náisiúnta ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ó Leibhéal 5 – Leibhéal 10 mar thoradh air.

Tuilleann printísigh agus iad ag foghlaim agus forbraíonn siad scileanna luachmhara oibre i ngairm atá roghnaithe acu. Tugann printíseachtaí deiseanna maithe fostaíochta do rannpháirtithe; tá an fhoghlaim bunaithe ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le fíorobair a dhéanamh.

Tá printíseachtaí ar fáil sna hearnálacha seo a leanas: Tógáil, Leictreach, Innealtóireacht, Airgeadas, Fáilteachas, TFC, Lóistíocht, Bithchógaisíocht, Mótar/Carranna, Seirbhísí Maoine, agus tá níos mó á bhforbairt.

Fostaíonn fostóir faofa printísigh ar feadh fhad an chláir a mhaireann idir 2-4 bliana de ghnáth. De ghnáth, tá 50% den fhoghlaim ar a laghad bunaithe ar an láthair oibre sna cláir a chuireann cláir phrintíseachta ar fáil. 

Is féidir eolas breise a fháil ar www.apprenticeship.ie 

Is féidir le lucht fágála scoile tuilleadh eolais faoi phrintíseachtaí a fháil sa bhróisiúr eolais seo: Roghanna Breisoideachais agus Oiliúna (FET) do Lucht Fágála Scoile

Riachtanais Iontrála:

  • Fostaíocht a fháil le fostóir faofa.
  • Athraíonn critéir oideachais agus aoise ag brath ar an phrintíseacht.  Seiceáil www.apprenticeship.ie le haghaidh riachtanais iontrála.

Buntáistí d’Fhostóirí:

Tá printíseachtaí bunaithe ar chaighdeáin chomhionanna, réamhshonraithe agus tionscalaontaithe.
Cloíonn printíseachtaí le riachtanais reatha agus amach anseo na gairme atá roghnaithe acu trí scileanna, eolas agus inniúlachtaí a fhorbairt agus a mheas go córasach. Éiríonn printíseachtaí níos táirgiúla agus baineann siad amach caighdeáin oibre éifeachtúla níos gaiste.

Is féidir le fostóirí ar mian leo printísigh a earcú a bhfolúntais a fhógairt ar Jobs Ireland agus fosta ar www.apprenticeshipjobs.ie.   Mar sin féin, sular féidir printíseacht a chlárú, ní mór d’fhostóirí teagmháil a dhéanamh leis an Fhoireann Printíseachtaí lena chinntiú go bhfuil siad faofa le printísigh a earcú.

Tá eolas úsáideach d’fhostóirí ar fáil ón Suíomh Gréasáin Náisiúnta Printíseachtaí fosta.

Tabhair do d’aire, le do thoil: Ní chuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ar fáil ach eilimint Chéim a 2 do na printíseachtaí seo a leanas: Mótarmheicníocht, Leictreach, Córais Slándála Leictreonacha, Cearpantóireacht agus Siúinéireacht agus Pluiméireacht. Mar sin féin, is féidir printísigh a chur chuig áiteanna taobh amuigh den chontae sa dóigh nach gcuirfear moill ar a ndul chun cinn.  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara i gcás na bpríntíseachtaí ceardaíochta go ndéantar iomlán na n-eilimintí oiliúna do Chéim 4 agus 6 in áiteanna taobh amuigh den chontae. 

Sonraí Teagmhála

Foireann Printíseachtaí ETB Dhún na nGall, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn

Comhairleoir Sinsearach Oiliúna
Lorraine Murray
Guthán:
074 9120506
Ríomhphost:
lorrainemurray@donegaletb.ie

Comhairleoir Sinsearach Oiliúna, Gníomhach 
Claire Lernihan
Guthán: 074 9120587
Ríomhphost:
clairelernihan@donegaletb.ie

Oifigeach Cléireachais
Aidan Guthrie
Guthán: 074 9120594
Ríomhphost: aidanguthrie316@donegaletb.ie

Bainisteoir
Vinny McGroary
Guthán:
074 9120500
Ríomhphost:
vinnymcgroary@donegaletb.ie

There’s a long way to go but Ireland has reached the 1,000th #femaleapprentice milestone. You can read about one of those who contributed to this milestone here, Emma, who undertook a Carpentry and Joinery #apprenticeship: https://www.donegaldaily.com/2019/03/08/inspirational-woman-carves-out-a-non-traditional-career-with-the-help-of-donegal-etb/
#GoFurtherWithDonegalETB https://twitter.com/apprenticesIrl/status/1353647203647188993

Apprenticeship Irl #StaySafe #HoldFirm@apprenticesIrl

A milestone for diversity and inclusion as @corkcitycouncil Zoe Fitzgerald becomes the 1,000th woman apprentice training in Ireland. #GenerationApprenticeship @SOLASFET @DeptofFHed @ETBIreland @ThisisFet @SimonHarrisTD

1/2 Our Area Training Manager Vinny McGroary spoke to Ciaran O'Donnell on this week's @HighlandNews 'Business Matters' podcast about our Further Education & Training (FET) Service Enterprise Engagement initiatives. In 2020 we supported 500 employees in over 100 companies across a https://twitter.com/HighlandNews/status/1351854998565490689

Highland Radio News@HighlandNews

Business Matters Ep 27 – Vinny McGroary & David Daly http://dlvr.it/RqyLs2 #donegal

Minster @SimonHarrisTD launches The Right Course today- with all the info you need on skills, studying and supports. https://www.gov.ie/en/press-release/23f9d-minister-harris-launches-new-one-stop-shop-for-people-seeking-to-retrain-or-upskill/

Load More...

De ghnáth, tá 50% den fhoghlaim ar a laghad bunaithe ar an láthair oibre sna cláir a chuireann cláir phrintíseachta ar fáil.

Tacaíochtaí Clár Printíseachta

Tá na tacaíochtaí seo a leanas ar fáil agus tú ar ár gClár Printíseachta.

OILIÚINT

Is déchóras é oiliúint, ar meascán cumaisc é d’oiliúint ar an láthair oibre, fostóirbhunaithe agus oiliúint ar shiúl ón láthair oibre.