Coláiste Ailigh

Ráiteas Misin: I gcomhar leis an phobal uilig tá an Coláiste tiomanta d’oideachas ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Cuireann an scoil meas ar chothú an chultúir Ghaelaigh chun cinn i bpobal na scoile agus creideann sí sna nithe seo a leanas: cothromaíocht, luach an duine agus spiorad na hintinne, pearsantacht, spioradáltacht, moráltacht agus forbairt agus inspioráid an pháiste.

Osclaíodh Coláiste Ailigh i Meán Fómhair 2000 i dTeach Sprackburn i Leitir Ceanainn, agus ba é an tríú scoil lán-Ghaeilge de chuid ETB Dhún na nGall é. Freastalaíonn an scoil, ní hamháin ar dhaltaí ó cheantar Leitir Ceanainn, ach fosta tá daltaí ar an rolla ó Fhanaid, ó Charraig Airt, ó na Dúnaibh, ón Chraoslach, ón Tearmann agus ón tSrath Bhán.

I Samhain 2013 ghlac an scoil céim ollmhór chun tosaigh ar thuras Choláiste Ailigh nuair a bhog siad isteach i bhfoirgneamh úr scoile i gCnoc na Móna, an chéad scoil faoi chúram ETB Dhún na nGall le bheith tógtha faoin scéim Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí. An Taoiseach, Enda Kenny TD a d’oscail an scoil go hoifigiúil sa bhliain 2014.

Freastalaíonn Scoil Ailigh ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge:

Cláir atá ar fáil  

  • Teastas Sóisearach (JC)        
  • Idirbhliain (TY)  
  • Ardteistiméireacht (LC)                 
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)  

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE AILIGH

Sonraí Teagmhála

Coláiste Ailigh
Cnoc na Móna
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 N2HE

Guthán: 074 91 25943
láithreán gréasáin: www.colaisteailigh.com

Príomhoide: Seán Mac Suibhne
Ríomhphost: seanmacsuibhne@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Rose McLaughlin
Ríomhphost:rosemclaughlin113@donegaletb.ie

Riarthóir: Margo Doherty
Ríomhphost: margodoherty@donegaletb.ie

Fuair Jason Mac Maoláin an chéad áit agus Aoife Níc Gairbheith an dara háit i Rannóg na Sóisear i réamhbhabhta Abair a bhí ar siúl sa scoil inniu agus bhain Emma Ní Riain an chéad ait amach i Rannóg na Sinsear!Buíochas le Máistreas Uí Ghallchóir as ucht an tacaíocht.

Beidh seisiún eolais ag ár Seirbhís Breisoideachais & Oiliúna (FET) faoi Dhioplóma @ACCANews sa Chuntasaíocht Airgeadais agus Bhainistíochta (https://bit.ly/3XAsUb8) Déardaoin, 26 Eanáir ag 6.00i.n. Cuir scairt ar 074 9120542. #CéimChunTosaighleETBDhúnnanGall

Beidh Coláiste Ailigh druidte arís inniu mar gheall ar an aimsir.
Coláiste Ailigh will remain closed today due to the weather conditions.
Bí slán agus tabhair aire.
Be safe and take care.
Seán Mac Suibhne,
Príomhoide.

Ba mhaith le Líonra Leitir Ceanainn sibh a chur ar an eolas faoi imeachtaí a bheidh ar siúl mar chuid de #tradweek2023 i gcomhpháirtíocht leis an RCC, An Grianán agus Comhaltas.Beidh an t-imeacht Dé Domhnaigh an-oiriúnach do theaghlaigh agus do dhaoine atá i mbun ceol a fhoghlaim

Load More...