Coláiste Ailigh

Ráiteas Misin: I gcomhar leis an phobal uilig tá an Coláiste tiomanta d’oideachas ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Cuireann an scoil meas ar chothú an chultúir Ghaelaigh chun cinn i bpobal na scoile agus creideann sí sna nithe seo a leanas: cothromaíocht, luach an duine agus spiorad na hintinne, pearsantacht, spioradáltacht, moráltacht agus forbairt agus inspioráid an pháiste.

Osclaíodh Coláiste Ailigh i Meán Fómhair 2000 i dTeach Sprackburn i Leitir Ceanainn, agus ba é an tríú scoil lán-Ghaeilge de chuid ETB Dhún na nGall é. Freastalaíonn an scoil, ní hamháin ar dhaltaí ó cheantar Leitir Ceanainn, ach fosta tá daltaí ar an rolla ó Fhanaid, ó Charraig Airt, ó na Dúnaibh, ón Chraoslach, ón Tearmann agus ón tSrath Bhán.

I Samhain 2013 ghlac an scoil céim ollmhór chun tosaigh ar thuras Choláiste Ailigh nuair a bhog siad isteach i bhfoirgneamh úr scoile i gCnoc na Móna, an chéad scoil faoi chúram ETB Dhún na nGall le bheith tógtha faoin scéim Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí. An Taoiseach, Enda Kenny TD a d’oscail an scoil go hoifigiúil sa bhliain 2014.

Freastalaíonn Scoil Ailigh ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge:

Cláir atá ar fáil  

  • Teastas Sóisearach (JC)        
  • Idirbhliain (TY)  
  • Ardteistiméireacht (LC)                 
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)  

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE AILIGH

Oscailt Banc na Scoile

Sonraí Teagmhála

Coláiste Ailigh
Cnoc na Móna
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 N2HE

Guthán: 074 91 25943
láithreán gréasáin: www.colaisteailigh.com

Príomhoide: Micheál Ó Giobúin
Ríomhphost: colaisteailigh@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Rose McLaughlin
Ríomhphost:rosemclaughlin113@donegaletb.ie

Riarthóir: Margo Doherty
Ríomhphost: margodoherty@donegaletb.ie

Comhghairdeas le hEoghan Ó Fearáin agus an rannpháiríocht eolaíochta idirnáisiúnta i Scifest! Éist leis anseo: https://www.facebook.com/100057549343754/posts/223533179574992/?d=n

Tar éis votáil agus agallaimh tá comhghairdeas mór ag dul do: Pól Mac Giolla Easpaig, Ceann buachaill 2021/22, Chathal MacGairbheith, Leas Ceann buachaill, Shauna Ní Uiginn, Ceann cailín, Aoife Ní Mhurchadha, Leas Ceann cailín! Le Siobhán Ní Laighneach ,comhordaitheoir CnnD

Tá Liam Ó Hannagáin, cinnbuachaill na scoile, tar éis ofráil de scoláireachtaí iomlána a fháil ó Princeton, Brown, Dartmouth agus Yale! Tá sé ar intinn ag Liam freastal ar Yale. Tá pobal na scoile iontach brodúil asat Liam!

An bhfuil rud ar bith níos deise ná BBQ trathnóna Aoine grianmhar? Seo agaibh na múinteoirí i mbun cócaireachta chun burgair agus breocairí teo a chur ar fáil do dhaltaí agus foireann na scoile.

3

Comhghairdeas mór le Clara Ní Mhatha a bhain as duais don tionscnamh is fearr i gcomórtas Cumann Staire Dhún na nGall. Tháinig Seán Ó Cnáimhse, Uachtarán an Chumainn agus Pádraig Ó Shealbhaigh ón Chumann isteach inniu chun an duais bhronnadh, anseo leis an Máistir Mac a’Bhaird.

Load More...