Coláiste Ghleann na Finne

Ráiteas Misin: Is é ár misean deiseanna foghlama inrochtana, uileghabhálacha agus iomlánaíocha a chur chun cinn, a thairiscint agus a chothú; deiseanna a chuirfidh ar chumas phobal an Choláiste é féin a chumasú lena lánacmhainneacht a chomhlíonadh sa tsochaí.

In Aibreán 2007 athraíodh ainm Ghairmscoil Shrath an Urláir go hoifigiúil agus tugtar Coláiste Ghleann na Finne uirthi anois.  I mBealtaine 2010 cuireadh tús le hobair ar thógáil na scoile úire saintógtha le freastal ar 325 dalta. Osclaíodh an scoil úr do dhaltaí i Meán Fómhair 2011 agus tá 304 dalta ar an rolla faoi láthair.

Scoil bheag chomhoideachais is ea Coláiste Ghleann na Finne a chuireann réimse leathan clár ar fáil do gach dalta de gach cumas.  Cuireann muid cláir ar fáil suas go dtí ardleibhéal LCVP. Tá ár scoil bródúil as an dóigh a n-úsáideann sí cur chuige iomlánaíoch páisteláraithe, rud a chuireann ár gcuid daltaí ag croílár an phróisis oideachais.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil           

  • Teastas Sóisearach (JC)          
  • Ardteistiméireacht (LC) 
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA) 
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)      
  • Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)   

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE GHLEANN NA FINNE

Sonraí Teagmhála

Coláiste Ghleann na Finne 
Droim Bó Íochtarach
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 AE27

Guthán: 074 9131684
Láithreán Gréasáin:www.finnvalleycollege.ie

Príomhoide: Alan Thompson
Ríomhphost:fvcprincipal@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Kathleen Boland
Ríomhphost: kathleenboland@donegaletb.ie

Riarthóir: Susan Doyle
Ríomhphost: susandoyle@donegaletb.ie

Well done to Mika Browne representing the school participating in the @Webwise_Ireland Safer Internet Day at @GoogleForEdu HQ in Dublin. The day was designed to support young people in navigating social media in a safe way. #WeAreDonegalETB #UP2US

Congrats to Lily Blachut in 1st Year who won the prize for Monday Motivation with her inspirational quote. She is pictured here receiving her prize from our Wellbeing Committee, the brains behind this lovely initiative. #WeAreDonegalETB

Huge thanks to @JamesMartinLive of TeamLife Training (pictured here with our Chief Executive @AnneMcHugh4) for facilitating a great session on nurturing staff relationships with our senior leaders across schools, FET administrative staff this morning. #GoFurtherWithDonegalETB

Great presentation from James Martin of TeamLife Training this morning at @DonegalETB Managers' Seminar. Very thought provoking and informative input on Staff Teams.#WeAreDonegalETB

Huge thanks to Minister for Education & Skills @McHughJoeTD for opening our annual Managers Seminar, pictured with our Directors of OSD (Jim McGlynn), FET (Cróna Gallagher), Schools (@martinjgormley), Chief Executive (@AnneMcHugh4) and Chairperson (Geoff Browne). #WeAreDonegalETB

Load More...