Coláiste Ghleann na Finne

Ráiteas Misin: Is é ár misean deiseanna foghlama inrochtana, uileghabhálacha agus iomlánaíocha a chur chun cinn, a thairiscint agus a chothú; deiseanna a chuirfidh ar chumas phobal an Choláiste é féin a chumasú lena lánacmhainneacht a chomhlíonadh sa tsochaí.

In Aibreán 2007 athraíodh ainm Ghairmscoil Shrath an Urláir go hoifigiúil agus tugtar Coláiste Ghleann na Finne uirthi anois.  I mBealtaine 2010 cuireadh tús le hobair ar thógáil na scoile úire saintógtha le freastal ar 325 dalta. Osclaíodh an scoil úr do dhaltaí i Meán Fómhair 2011 agus tá 304 dalta ar an rolla faoi láthair.

Scoil bheag chomhoideachais is ea Coláiste Ghleann na Finne a chuireann réimse leathan clár ar fáil do gach dalta de gach cumas.  Cuireann muid cláir ar fáil suas go dtí ardleibhéal LCVP. Tá ár scoil bródúil as an dóigh a n-úsáideann sí cur chuige iomlánaíoch páisteláraithe, rud a chuireann ár gcuid daltaí ag croílár an phróisis oideachais.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil           

  • Teastas Sóisearach (JC) 
  • Idirbhliain (TY)   
  • Ardteistiméireacht (LC) 
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA) 
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)      
  • Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)
  • Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) 

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE GHLEANN NA FINNE

Sonraí Teagmhála

Coláiste Ghleann na Finne 
Droim Bó Íochtarach
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 AE27

Guthán: 074 9131684
Láithreán Gréasáin:www.finnvalleycollege.ie

Príomhoide: Alan Thompson
Ríomhphost:fvcprincipal@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Kathleen Boland
Ríomhphost: kathleenboland@donegaletb.ie

Riarthóir: Susan Doyle
Ríomhphost: susandoyle@donegaletb.ie

Wishing our senior ladies Gaelic team and coach Ms Hackett the very best of luck tomorrow as they compete in the rescheduled MFC U20 Development Shield Final against @Maghenecollege1 . The game will take place in Irvinstown.🤞
#Believe #Achieve @DonegalETB

Ahead of the #CAO deadline, Minister Harris encourages you to think about your next steps after school and to consider all of your options. Visit http://cao.ie/options.
#CAO2023
@SimonHarrisTD

The First Aid training planned for PLC students today, Wednesday, has been postponed due to the adverse weather conditions. This will be rescheduled for a later time. Take care everyone. #SafetyonRoads #SafetyFirst

Congratulations to all the @DLSportStars nominees, in particular, to our PE Teacher Ms Leanne Patterson. The function will take place on Friday 27 January.
#GoFurtherWithDonegalETB https://donegalnews.com/2023/01/nominees-named-for-sports-star-awards/

Did you know we have provided a student Psychology Service since September 2010? In our second January blog, our Senior Educational Psychologist Martin Gallen tells us more about it: https://donegaletb.ie/blog/2023/01/17/student-psychology-service/.
#DLETBlog

Load More...