Coláiste Ghleann na Finne

Ráiteas Misin: Is é ár misean deiseanna foghlama inrochtana, uileghabhálacha agus iomlánaíocha a chur chun cinn, a thairiscint agus a chothú; deiseanna a chuirfidh ar chumas phobal an Choláiste é féin a chumasú lena lánacmhainneacht a chomhlíonadh sa tsochaí.

In Aibreán 2007 athraíodh ainm Ghairmscoil Shrath an Urláir go hoifigiúil agus tugtar Coláiste Ghleann na Finne uirthi anois.  I mBealtaine 2010 cuireadh tús le hobair ar thógáil na scoile úire saintógtha le freastal ar 325 dalta. Osclaíodh an scoil úr do dhaltaí i Meán Fómhair 2011 agus tá 304 dalta ar an rolla faoi láthair.

Scoil bheag chomhoideachais is ea Coláiste Ghleann na Finne a chuireann réimse leathan clár ar fáil do gach dalta de gach cumas.  Cuireann muid cláir ar fáil suas go dtí ardleibhéal LCVP. Tá ár scoil bródúil as an dóigh a n-úsáideann sí cur chuige iomlánaíoch páisteláraithe, rud a chuireann ár gcuid daltaí ag croílár an phróisis oideachais.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil           

  • Teastas Sóisearach (JC)          
  • Ardteistiméireacht (LC) 
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA) 
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)      
  • Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)
  • Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) 

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE GHLEANN NA FINNE

Sonraí Teagmhála

Coláiste Ghleann na Finne 
Droim Bó Íochtarach
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 AE27

Guthán: 074 9131684
Láithreán Gréasáin:www.finnvalleycollege.ie

Príomhoide: Alan Thompson
Ríomhphost:fvcprincipal@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Kathleen Boland
Ríomhphost: kathleenboland@donegaletb.ie

Riarthóir: Susan Doyle
Ríomhphost: susandoyle@donegaletb.ie

#Homeschooling? Need some help?
Take a look at @Britannica for thousands of age appropriate articles, biographies, videos and images. Britannica is divided into three levels: Junior, Student & Adult. Access for FREE with your library card! https://tinyurl.com/yygyt4z4

Career Guidance with Rory White: Leaving Certs, keep on top of your college applications! https://www.donegaldaily.com/2021/01/21/career-guidance-with-rory-white-leaving-certs-keep-on-top-of-your-college-applications/

⬇️ Check this out.... it will help students in your school to enter the #GAASolo2 challenges AND increase your schools chances of winning @ONeills1918 training equipment!!⬇️

2
Load More...