Coláiste na Carraige

RÁITEAS BUNCHUSPÓRA: Cuireann Coláiste na Carraige fáilte roimh gach ball den phobal agus cuireann sé chuige sárseirbhís oideachais a chur ar fáil atá bunaithe ar phrionsabail measa, rannphairtíochta, dianoibre agus cineáltais.

Tá súil againn go bhfaighidh gach dalta inár scoil timpeallacht a spreagann aitheantas cothrom ar gach uile chumas. Tá sé mar aidhm againn sainbhuanna gach dalta a fhorbairt. Creideann muid sna buntáistí a bhaineann le timpeallacht scoile atá dea-ordaithe, dea-struchtúrtha, áit ar féidir le daltaí treoir agus cúram a fháil uathu siúd atá i gceannas agus chomh maith leis sin deiseanna a fháil le cur go dearfach lena gcuid oideachais féin.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil: 

Cláir atá ar fáil

  • Teastas Sóisearach (JC)           
  • Idirbhliain (TY)               
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)       
  • Ardteistiméireacht (LC)       
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA)

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE NA CARRAIGE

Sonraí Teagmhála

Coláiste na Carraige
An Charraig
Co. Dhún na nGall
F94 AE20

Guthán: 074 9739071
Láithreán Gréasáin: www.colaistenacarraige.ie

Príomhoide: Caroline Gallagher
Ríomhphost: carolinegallagher@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Emma Kane
Ríomhphost: emmakane@donegaletb.ie

Riarthóir: Stephanie O’Gara
Ríomhphost: cnc@donegaletb.ie

 

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.