Gairmscoil Chú Uladh

I Meán Fómhair 1982 osclaíodh an dara scoil lán-Ghaeilge sa chontae i mBéal an Átha Móir i gceantar na Gaeltachta Láir, ceantar a shíneann ó Ghleann Fhinne go dtí an Dúchoraidh agus na Gleannta. De réir mar a tháinig méadú ar líon na ndaltaí, bhí gá le foirgneamh scoile mar is ceart agus osclaíodh é sin sa bhliain 1984.

I Meán Fómhair 2006, d’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta go gceadófaí athchóiriú agus síneadh nach beag don scoil, rud a chosnódh tuairim is €2.4m. Mary Coughlan, T.D. Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a d’oscail an scoil athchóirithe agus an síneadh úr go hoifigiúil i mí na Bealtaine 2008.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil                        

  • Teastas Sóisearach (JC)      
  • Idirbhliain (TY)
  • Ardteistiméireacht (LC)            
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) 
  • Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL CHÚ ULADH

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil Chú Uladh
Béal an Átha Móir
An Clochán
Leifear
Co. Dhún na nGall
F93 DK03

Guthán: 074 9546133
Láithreán Gréasáin: www.cuuladh.ie

Príomhoide: Ciarán Mac Ruaidhrí
Ríomhphost: gcu@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Paráicin Ní Fhaolain
Ríomhphost: paraicinnifhaolain@donegaletb.ie

Riarthóir: Brenda McGeehan
Ríomhphost:brendamcgeehan@donegaletb.ie 

🏅Gradaim Lúthcleasaíochta an Chondae 🏅 Comhghairdeas d’ár scoláirí Lexi Nic Ailin (Tir Chonaill Ac) agus Katie Louise Nic Mhonagail (Finn Valley AC) a bhain gradaim speisialta ag óiche áitheantais . Maith sibh beirt coinnigí suas an obair mhaith 👍 #IsMuidETBDhúnnanGall

#BeActive Seachtain Spóirt na hEorpach faoi lán seoil i nGairmscoil Chú Uladh. Buíochas mór le Múinteoirí Gosia Wozniak agus John Ross Ó Luadhóg. #IsMuidETBDhúnnanGall

✅Comórtas 5 Tionól as a chéile ✅Beidh Comórtas Tinrimh eagraithe ag ár dTBSP Ms Amrein ag toiseacht sa scoil Dé Luain #9:15gachLá #scp

🟢Turas Éiceolaíochta GCU 🟢 Chaith daltaí ón séú bliain agus ón rang Ardteist Fheidhmeach an lá i nGleann Bheatha inniu chun staidéar a dhéanamh ar chúrsaí éiceolaíochta sa Pháirc. Maith sibh #ismuidetbdhúnnangall #pdstgaeilge #tumoid

🏐Peil Ghaelach GCU 🏐D’éirigh go Maith leis an Fhoireann F-16 girseachaí ag bliots an chondae inniu … Maith sibh cailíní agus le bhur dtraenalaí Máistreás Uí Bhaoill 👏#ismuidetbdhúnnangall

Load More...