Gairmscoil Chú Uladh

I Meán Fómhair 1982 osclaíodh an dara scoil lán-Ghaeilge sa chontae i mBéal an Átha Móir i gceantar na Gaeltachta Láir, ceantar a shíneann ó Ghleann Fhinne go dtí an Dúchoraidh agus na Gleannta. De réir mar a tháinig méadú ar líon na ndaltaí, bhí gá le foirgneamh scoile mar is ceart agus osclaíodh é sin sa bhliain 1984.

I Meán Fómhair 2006, d’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta go gceadófaí athchóiriú agus síneadh nach beag don scoil, rud a chosnódh tuairim is €2.4m. Mary Coughlan, T.D. Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a d’oscail an scoil athchóirithe agus an síneadh úr go hoifigiúil i mí na Bealtaine 2008.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil                        

  • Teastas Sóisearach (JC)      
  • Idirbhliain (TY)
  • Ardteistiméireacht (LC)            
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) 
  • Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL CHÚ ULADH

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil Chú Uladh
Béal an Átha Móir
An Clochán
Leifear
Co. Dhún na nGall
F93 DK03

Guthán: 074 9546133
Láithreán Gréasáin: www.cuuladh.ie

Príomhoide: Ciarán Mac Ruaidhrí
Ríomhphost: gcu@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Paráicin Ní Fhaolain
Ríomhphost: paraicinnifhaolain@donegaletb.ie

Riarthóir: Brenda McGeehan
Ríomhphost:brendamcgeehan@donegaletb.ie 

Comhghairdeas le Darragh Ó Cearrúill agus le Seán Mac a Bhaird a fuair an dara háit sa Chraobh Réigiúnach de Chomórtas Clár na gComhlachtaí Údaras na Gaeltachta inné. Bhunaigh Seán, Darragh, Darragh Ó Portéir agus Gavin Mac Cormaic an comhlacht ag tús na scoil bhliana. Ádh mór.

Comhghairdeas le @Kelan_Browne ar fáil fríd go dtí an chéad babhta eile ar Glór Tíre. Ádh mór Kelan ó gach duine i nGairmscoil Chú Uladh.

Don't forget to tune into @TG4TV's Glór Tíre @ 9.30pm tonight to support our @GSCuUladh student Keelan who'll perform live. Voting on the Glór Tíre app is open until midday. One of the six contestants will be going home tonight.
#IsMuidETBDhúnnanGall https://twitter.com/DonegalDaily/status/1366131443026382849

Donegal Daily@DonegalDaily

Donegal people urged to back young Ballybofey man on TG4’s Glór Tíre https://www.donegaldaily.com/2021/02/28/donegal-people-urged-to-back-young-ballybofey-man-on-tg4s-glor-tire/

Guímid gach rath ar ár scolaire Kelan De Brún anocht agus é ag ceol ar Glór Tíre. Ádh mór Kelan, Ta muid fíor bhródúil asat.

Donegal singer needs your vote to stay in Glór Tíre https://www.donegallive.ie/news/news/613678/donegal-singer-needs-your-vote-to-stay-in-glor-tire.html#.YD4LSRP8fLU.twitter

Load More...