Gairmscoil Chú Uladh

I Meán Fómhair 1982 osclaíodh an dara scoil lán-Ghaeilge sa chontae i mBéal an Átha Móir i gceantar na Gaeltachta Láir, ceantar a shíneann ó Ghleann Fhinne go dtí an Dúchoraidh agus na Gleannta. De réir mar a tháinig méadú ar líon na ndaltaí, bhí gá le foirgneamh scoile mar is ceart agus osclaíodh é sin sa bhliain 1984.

I Meán Fómhair 2006, d’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta go gceadófaí athchóiriú agus síneadh nach beag don scoil, rud a chosnódh tuairim is €2.4m. Mary Coughlan, T.D. Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a d’oscail an scoil athchóirithe agus an síneadh úr go hoifigiúil i mí na Bealtaine 2008.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil                        

  • Teastas Sóisearach (JC)      
  • Idirbhliain (TY)
  • Ardteistiméireacht (LC)            
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) 
  • Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL CHÚ ULADH

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil Chú Uladh
Béal an Átha Móir
An Clochán
Leifear
Co. Dhún na nGall
F93 DK03

Guthán: 074 9546133
Láithreán Gréasáin: www.cuuladh.ie

Príomhoide: Ciarán Mac Ruaidhrí
Ríomhphost: gcu@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Paráicin Ní Fhaolain
Ríomhphost: paraicinnifhaolain@donegaletb.ie

Riarthóir: Brenda McGeehan
Ríomhphost:brendamcgeehan@donegaletb.ie 

https://www.gov.ie/en/press-release/09ea9-statement-from-minister-for-education-norma-foley-on-sustaining-the-safe-operation-of-schools-during-level-5-measures/

1/4 Co #Donegal moves to Level 4 of Ireland’s Plan for Living with #COVID_19 from midnight tonight, Thursday 15 October. All our post-primary schools will remain open with protective measures as provided for in Ireland’s Plan. Our Further Education & Training (FET) Centres will

ETBI Bliain Na Gaeilge 2020/21 (with subtitles) https://youtu.be/nU23IUp1-vs via @YouTube

Ag Ceiliúradh Bliain na Gaeilge. Ní Neart go cur le cheile. @DonegalETB

💚Siúlóid na Seachtaine💚
Shiúl daltaí na 3ú bliana an Sean Iarnród I mBaile na Finne an tseachtain seo.
#áilleachtarleacandorais
#nílaonceantairmardocheantairféin @DonegalETB

4
Load More...