Gairmscoil Mhic Diarmada

Ráiteas Misin: Deiseanna foghlama inrochtana, uileghabhálacha a chur chun cinn, a thairiscint agus a chothú, deiseanna a ligeann do dhaltaí iad féin a chumasú le barr a gcumais a bhaint amach.

Osclaíodh Gairmscoil Mhic Diarmada go hoifigiúil sa bhliain 1990. Ó osclaíodh an scoil, tig le daoine óga a gcuid oideachais dara leibhéal a chríochnú agus iad ina gcónaí sa bhaile.

I ndiaidh maoiniú breise a fháil ón Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta tógadh cóiríocht bhreise agus osclaíodh an scoil ina dhiaidh sin sa bhliain 1994. Tá an áis Ealaíon Pobail ina pháirt lárnach d’fhoirgneamh na scoile.  I mí Feabhra 2015 osclaíodh páirc úr uile-aimsire agus úsáideann an pobal áitiúil í mar aon le pobal na scoile.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil 

  • Teastas Sóisearach (JC)    
  • Idirbhliain (TY) 
  • Ardteistiméireacht (LC) 
  • Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL MHIC DIARMADA

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil Mhic Diarmada
An Leadhbgharbh
Árainn Mhór
Co. Dhún na nGall
F94 YP83

Guthán: 074 9520747

Príomhoide: Mary Doherty
Ríomhphost: gsmhicd@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Daniel Doherty
Ríomhphost: danieldoherty@donegaletb.ie

Riarthóir: Anne McGill
Ríomhphost: annemcgill@donegaletb.ie