Gairmscoil na Mainistreach

Ráiteas Misin: Tá Gairmscoil na Mainistreach tiomanta d’fhorbairt iomlánaíoch na ndaltaí i dtimpeallacht chomhbhách a leagann béim ar a thábhachtaí agus atá sé luachanna mar chaoinfhulaingt agus meas a chothú.

Is é Gairmscoil na Mainistreach an scoil is mó den 15 scoil atá á riaradh ag ETB Dhún na nGall.  Is scoil neamh-shainchreidmheach í a fhreastalaíonn ar thuairim is 880 dalta a thagann as abhantrach thart fán ghob thuaidh de Bhá Dhún na nGall.

Tá muid bródúil as an dóigh a gcuireann muid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil i dtimpeallacht uileghabhálach, chomhbhách agus mheasúil. Cuireann muid teagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán ar fáil agus tá foireann dhíograiseach againn.  Cuireann muid clár éagsúil ar fáil agus rogha leathan ábhar le freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí uilig. Cuireann muid réimse leathan d’imeachtaí breise agus comhchuraclaim ar fáil, imeachtaí a chuireann na daltaí ar a suaimhneas sa scoil.  Éiríonn go maith leis an scoil mar gheall ar na caidrimh dhearfacha idir gach aon bhall dár bpobal.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil  

  • Teastas Sóisearach (JC)         
  • Idirbhliain (TY)                             
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)       
  • Ardteistiméireacht (LC)            
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL NA MAINISTREACH

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil na Mainistreachl
An Ghléib
Baile Dhún na nGall
Co. Dhún na nGal
F94 A409

Guthán: 074 9721105
láithreán gréasáin: www.avsdonegal.com

Príomhoide: Geraldine Diver
Ríomhphost: geraldinediver@donegaletb.ie

Leas-Phríomhoide: Ronan Doherty
Ríomhphost: ronandoherty@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Caroline Mohan
Ríomhphost: carolinemohan@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach Gníomhach: Michael Leyden
Email: michaelleyden@donegaletb.ie

Riarthóir: Amanda Connolly
Ríomhphost: amandaconnolly@donegaletb.ie

Well done to Josh Cullen who was recently called up to the U15 Republic Of Ireland training camp. 👏⚽️🇮🇪 #WeAreDonegalETB

Our TYs are participating in a First Aid workshop this week with Aiden Thompson ⛑️🩹👩🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️
A very important and worthwhile workshop for everyone involved ✨🙌🏻💫 #WeAreDonegalETB

Some pictures from the recent South Donegal schools cross country event at Donegal Town rugby club. Well done to all involved!

Well done to our 1st year students who competed in the South Donegal Schools Cross Country at the Holmes pitches. Both girls and boys teams performed extremely well🏃🏼
Special word of thanks to our TY students who worked with Tirchonall AC organising this event💫 #WeAreDonegalETB

Congratulations to Alannah Anderson, Conor Mc Cahill, Eden Sweeney and Jamie Kennedy who competed at the Ulster Schools Multi Events in Antrim on Thursday.
Alannah won gold in the Minor girls and Conor finished second in the Junior boys - Well Done to all ✨🙌🏻💫 #WeAreDonegalETB

Load More...