Cumasóige Bhun Cranncha

Tá Cumasóige Bhun Cranncha lonnaithe i bPáirc Ghnó Lios Feannáin ar imeall Bhun Cranncha. Tá an clár Cumasóige oscailte do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil gan mórán cáilíochtaí foirmiúla nó gan cáilíochtaí ar bith agus cuireann sé réimse modúl oideachais, oiliúna agus taithí oibre ar fáil dóibh. Is clár dhá bhliain atá ann; íoctar liúntais sheachtainiúla oiliúna agus béilí dóibh agus d’fhéadfadh siad a bheith i dteideal liúntais taistil agus lóistín (de réir mar is cuí).


Cuireann an clár réimse cúrsaí ar fáil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 2 Foghlaim Ghinearálta         
  • QQI Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist   
  • QQI Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta                                   
  • Oiliúint Dheimhnithe eile, mar atá, garchabhair agus sláinteachas bia          
  • Oiliúint Neamhdheimhnithe

GRIANGHRAIF Ó CHUMASÓIGE BHUN CRANNCHA

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE BHUN CRANNCHA

Sonraí Teagmhála

Cumasóige Bhun Cranncha    
Aonad 7, Ionad Gnó Lios Feannáin
Lios Feannáin
Bun Cranncha    
Co. Dhún na nGall
F93 Y2NA  

Guthán: 074 9362626

Comhordaitheoir Chumasóige: Jayne O’Donnell
Ríomhphost jayneodonnell@donegaletb.ie

Riarthóir Chumasóige: Elaine Devlin
Ríomhphost: elainedevlin@donegaletb.ie

To slow the spread of Covid-19, each of us must continue to take personal responsibility to protect ourselves and our loved ones. By doing just a few small things we can make a big difference.

#HoldFirm #StaySafe #ProtectEachOther #Donegal
@HSELive @gardainfo

@DonegalYR @DonegalETB @NAYCEXEC @AnneMcHugh4 @CronaGallagher @McHughJoeTD @TUIunion @martinjgormley Deepest sympathy to all our colleagues in Donegal YouthReach and to Noel's family and friends. A true gentleman, so full of wisdom. We will all miss him dearly. RIP Noel.

@DonegalYR @DonegalETB @NAYCEXEC @AnneMcHugh4 @CronaGallagher @McHughJoeTD @TUIunion Taken too young with still much to give. We will all miss Noel, a true gentleman and professional to the core. RIP Noel

Load More...