Cumasóige Ghleann Gad

Tá Cumasóige Ghleann Gad lonnaithe i nGleann Gad, Tuaisceart Inis Eoghain agus feidhmíonn sé mar ionad for-rochtana ó Chumasóige Bhun Cranncha. Tá an clár Cumasóige oscailte do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil gan mórán cáilíochtaí foirmiúla nó gan cáilíochtaí ar bith agus cuireann sé réimse modúl oideachais, oiliúna agus taithí oibre ar fáil dóibh. Is clár dhá bhliain atá ann; íoctar liúntais sheachtainiúla oiliúna agus béilí dóibh agus d’fhéadfadh siad a bheith i dteideal liúntais taistil agus lóistín (de réir mar is cuí).

Cuireann an clár réimse cúrsaí ar fáil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 2 Foghlaim Ghinearálta        
  • QQI Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist   
  • QQI Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta                                  
  • Oiliúint Dheimhnithe eile, mar atá, garchabhair agus sláinteachas bia                             
  • Oiliúint Neamhdheimhnithe  

GRIANGHRAIF Ó CHUMASÓIGE GHLEANN GAD

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE GHLEANN GAD

Sonraí Teagmhála

Cumasóige Ghleann Gad   
Cúil Chaonaigh
Ghleann Gad 
Co. Dhún na nGall
F93 VH96

Guthán: 074 937 0004

Comhordaitheoir Chumasóige: Jayne O’Donnell
Ríomhphost: jayneodonnell@donegaletb.ie

Riarthóir Chumasóige: Elaine Devlin
Ríomhphost: elainedevlin@donegaletb.ie

To slow the spread of Covid-19, each of us must continue to take personal responsibility to protect ourselves and our loved ones. By doing just a few small things we can make a big difference.

#HoldFirm #StaySafe #ProtectEachOther #Donegal
@HSELive @gardainfo

@DonegalYR @DonegalETB @NAYCEXEC @AnneMcHugh4 @CronaGallagher @McHughJoeTD @TUIunion @martinjgormley Deepest sympathy to all our colleagues in Donegal YouthReach and to Noel's family and friends. A true gentleman, so full of wisdom. We will all miss him dearly. RIP Noel.

@DonegalYR @DonegalETB @NAYCEXEC @AnneMcHugh4 @CronaGallagher @McHughJoeTD @TUIunion Taken too young with still much to give. We will all miss Noel, a true gentleman and professional to the core. RIP Noel

Load More...