Cumasóige Leifir

Tá Cumasóige Leifir lonnaithe sa Diamant i Leifear. Tá an clár Cumasóige oscailte do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil gan mórán cáilíochtaí foirmiúla nó gan cáilíochtaí ar bith agus cuireann sé réimse modúl oideachais, oiliúna agus taithí oibre ar fáil dóibh. Is clár dhá bhliain atá ann; íoctar liúntais sheachtainiúla oiliúna agus béilí dóibh agus d’fhéadfadh siad a bheith i dteideal liúntais taistil agus lóistín (de réir mar is cuí).

Cuireann an clár réimse cúrsaí ar fáil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 2 Scileanna Riachtanacha
  • QQI Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist  
  • QQI Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta      
  • Oiliúint Dheimhnithe eile, mar atá, garchabhair agus sláinteachas bia
  • Oiliúint Neamhdheimhnithe

GRIANGHRAIF Ó CHUMASÓIGE LEIFIR

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE LEIFIR

Sonraí Teagmhála

Cumasóige Leifir
An Diamant
Leifear   
Co. Dhún na nGall
F93 KD89

Guthán: 074 9142114

Comhordaitheoir Chumasóige: Aidan Callaghan
Ríomhphost: aidancallaghan@donegaletb.ie

Riarthóir Chumasóige: Mary Doherty
Ríomhphost:liffordyouthreach@donegaletb.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.