Cumasóige Leitir Ceanainn

Tá Cumasóige Leitir Ceanainn lonnaithe ar Bhóthar Chill Mhic Réanáin, Leitir Ceanainn. Tá an clár Cumasóige oscailte do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil gan mórán cáilíochtaí foirmiúla nó gan cáilíochtaí ar bith agus cuireann sé réimse modúl oideachais, oiliúna agus taithí oibre ar fáil dóibh. Is clár dhá bhliain atá ann; íoctar liúntais sheachtainiúla oiliúna agus béilí dóibh agus d’fhéadfadh siad a bheith i dteideal liúntais taistil agus lóistín (de réir mar is cuí).

 

 Cuireann an clár réimse cúrsaí ar fáil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 2 Foghlaim Ghinearálta                        
  • QQI Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist
  • QQI Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta                      
  • Oiliúint Dheimhnithe eile, mar atá, sláinteachas bia agus garchabhair
  • Oiliúint Neamhdheimhnithe

GRIANGHRAIF Ó CHUMASÓIGE LEITIR CEANAINN

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE LEITIR CEANAINN

Sonraí Teagmhála

Cumasóige Leitir Ceanainn 
Ionad Oideachais
Bóthar Chill Mhic Réanáin
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 XR22

Guthán: 074 9122585

Comhordaitheoir Chumasóige: Gillian Kennedy
Ríomhphostgilliankennedy@donegaletb.ie

Riarthóir: Eileen McDaid
Ríomhphost: letterkennyyouthreach@donegaletb.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.