Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Droim Chliabh)

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna, Baile Dhún na nGall lonnaithe i nDroim Chliabh. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fail d’fhoghlaimeoirí ó Bhaile Dhún na nGall agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig leo maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain.

Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos: 

Cláir atá ar fáil:

  • Litearthacht Aosach                     
  • Féinmhaoiniú (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)
  • Scileanna le Dul Chun Cinn          
  • Scileanna don Obair                 
  • Soláthraithe Sainoiliúna (STP)      
  • Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL)           
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHAILE DHÚN NA NGALL (DROIM CHLIABH)

FÍSEÁN Ó IONAD FET BHAILE DHÚN NA NGALL (DROIM CHLIABH)

SONRAÍ TEAGMHÁLA

Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Droim Chliabh)
Droim Chliabh
Baile Dhún na nGall
Co. Dhún na nGall
F94 D28H

Guthán: 074 972 1705

Bainisteoir Ionad FET: Aidan McCloskey
Ríomhphost: aidanmccloskey@donegaletb.ie

Riarthóir: Angela McGee
Ríomhphost: fetcentredonegaltown@donegaletb.ie

Thanks to @movillecc / @GuidanceMoville for inviting our Further Education and Training Recruitment Officer Tara and Senior Apprenticeship Advisor Claire to chat to students about the wide range of options available to them. #GoFurtherWithDonegalETB #GenerationApprenticeship

Thinking about upskilling or reskilling this year? Evening classes, starting in February, with our FET Service can help. Apply online through our website course finder (https://www.donegaletb.ie/fetcoursefinder - use the keyword evening) or call 074 9120500 to book.
#GoFurtherWithDonegalETB

Load More...