Ionad FET Bun Cranncha

Tá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Bun Cranncha ionnaithe ar Bhóthar na Trá, Bun Cranncha. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Leibhéil 1-5 i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil. 

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas   (BTEI)  
  • Féinmhaoinithe (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)   
  • Scileanna don Obair
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) 

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BUN CRANNCHA

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bun Cranncha
Bóthar na Trá
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
F93 ND23

Guthán: 074 9362466

Bainisteoir Ionad FET: Danielle McGee
Ríomhphost: daniellemcgee@donegaletb.ie

Riarthóir: Elaine Devlin
Ríomhphost: fetcentrebuncrana@donegaletb.ie

18 lives lost on Irish roads during January 2023. This is the largest death toll on Irish Roads during the month of January since 2013. Please drive safely & KEEP EVERYONE SAFE. @donegalcouncil @DonegalDaily @highlandradio @RSAIreland #Roadsafety @DonegalMaps @DonegalETB

Huge thanks to our 12,000th follower over on Facebook and to all of you who follow us over there - we really do appreciate it.🥰 If you haven't already done so, click the link to follow along: https://www.facebook.com/DonegalETB/. 👍
#WeAreDonegalETB #IsMuidETBDhúnnanGall

Thinking about upskilling or reskilling this year? Evening classes, starting shortly, with our FET Service can help. Apply online through our website course finder (https://www.donegaletb.ie/fetcoursefinder - use the keyword evening) or call 074 9120500 to book.
#GoFurtherWithDonegalETB

We're looking forward to @PresidentIRL's visit to our Milford school, @MulroyCollege, next Friday.
https://www.donegaldaily.com/2023/02/03/president-higgins-to-visit-donegal-next-week/

"It doesn’t matter what age you are. You are never too old to learn!”

Inspiring words from Theresa who shared her story of returning to education with @DonegalETB 👏

Want to brush up on your skills?⬇️
https://www.donegaletb.ie/feature/programmes/adult-literacy/

#AdultLiteracyforLife | #GoFurtherWithDonegalETB https://twitter.com/DonegalETB/status/1621441286413623296

Donegal ETB @DonegalETB

Huge thanks to Theresa for sharing her learning journey with our Further Education and Training (FET) Service: https://www.donegaldaily.com/2023/02/02/youre-never-too-old-to-learn-donegal-woman-gains-computing-confidence-from-further-education/.
#GoFurtherWithDonegalETB

Load More...