Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Ard Scoil na gCeithre Máistir)

Tá Ard Scoil na gCeithre Máistir ar cheann de dhá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile Dhún na nGall. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil do dhaoine ag gach leibhéal agus chomh maith leis sin cuireann sé Seirbhís Treorach ar fáil ar bhonn duine le duine nó ar bhonn grúpa le Comhairleoir Treorach le cuidiú le daoine roghanna a fhiosrú agus a mheas maidir le breisoideachas agus oiliúint.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Iarratais ar chúrsaí Oideachais Pobail a mhaoiniú   

GRIANGHRAIF Ó ARD SCOIL NA gCEITHRE MÁISTIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Dhún na nGall                         (Ard Scoil na gCeithre Máistir) 
Sráid Tír Chonaill
Baile Dhún na nGall
Dún na nGall
F94 FW66

Guthán: 074 9725520

Bainisteoir Ionad FET: Siobhan Coughlan
Ríomhphost:siobhancoughlan@donegaletb.ie

Riarthóir (BTEI): Dawn Sweeney
Ríomhphostdawnsweeney@donegaletb.ie

Riarthóir (Clár Tacaíochta Oideachais Pobail): Breda McAndrew
Ríomhphostbredamcandrew7553@donegaletb.ie

 

 

Huge thanks to our 12,000th follower over on Facebook and to all of you who follow us over there - we really do appreciate it.🥰 If you haven't already done so, click the link to follow along: https://www.facebook.com/DonegalETB/. 👍
#WeAreDonegalETB #IsMuidETBDhúnnanGall

Thinking about upskilling or reskilling this year? Evening classes, starting shortly, with our FET Service can help. Apply online through our website course finder (https://www.donegaletb.ie/fetcoursefinder - use the keyword evening) or call 074 9120500 to book.
#GoFurtherWithDonegalETB

We're looking forward to @PresidentIRL's visit to our Milford school, @MulroyCollege, next Friday.
https://www.donegaldaily.com/2023/02/03/president-higgins-to-visit-donegal-next-week/

"It doesn’t matter what age you are. You are never too old to learn!”

Inspiring words from Theresa who shared her story of returning to education with @DonegalETB 👏

Want to brush up on your skills?⬇️
https://www.donegaletb.ie/feature/programmes/adult-literacy/

#AdultLiteracyforLife | #GoFurtherWithDonegalETB https://twitter.com/DonegalETB/status/1621441286413623296

Donegal ETB @DonegalETB

Huge thanks to Theresa for sharing her learning journey with our Further Education and Training (FET) Service: https://www.donegaldaily.com/2023/02/02/youre-never-too-old-to-learn-donegal-woman-gains-computing-confidence-from-further-education/.
#GoFurtherWithDonegalETB

“It’s worth going into adult education, it doesn’t matter what age you are. You are never too old to learn!” Wishing Theresa McGroary all the best as she continues with her lifelong learning journey at @DonegalETB
#thisisfet
https://www.donegaldaily.com/2023/02/02/youre-never-too-old-to-learn-donegal-woman-gains-computing-confidence-from-further-education/

Load More...