Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Ard Scoil na gCeithre Máistir)

Tá Ard Scoil na gCeithre Máistir ar cheann de dhá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile Dhún na nGall. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil do dhaoine ag gach leibhéal agus chomh maith leis sin cuireann sé Seirbhís Treorach ar fáil ar bhonn duine le duine nó ar bhonn grúpa le Comhairleoir Treorach le cuidiú le daoine roghanna a fhiosrú agus a mheas maidir le breisoideachas agus oiliúint.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Iarratais ar chúrsaí Oideachais Pobail a mhaoiniú   

GRIANGHRAIF Ó ARD SCOIL NA gCEITHRE MÁISTIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Dhún na nGall                         (Ard Scoil na gCeithre Máistir) 
Sráid Tír Chonaill
Baile Dhún na nGall
Dún na nGall
F94 FW66

Guthán: 074 9725520

Bainisteoir Ionad FET: Siobhan Coughlan
Ríomhphost:siobhancoughlan@donegaletb.ie

Riarthóir: Breda McAndrew
Ríomhphostbredamcandrew7553@donegaletb.ie

SciFest is free to enter and open to ALL second-level students. Visit http://www.scifest.ie for more information and lots of resources. @CavMonETB @CityofDublinETB @CorkETB @DonegalETB @EdCentreMayo @ETBIreland @GRETBOfficial @KerryETB @KWETB @laoisoffalyetb @LimClareETB

We are delighted to launch the 3rd phase of our 'R U OK?' positive mental health campaign within the #GenerationApprenticeship community with this short compilation video. Special thanks to the wonderful @IrishRail apprentices & CEO Jim Meade. @MaryLizTrant1 @DeptofFHed @SOLASFET

#BeActive Seachtain Spóirt na hEorpach faoi lán seoil i nGairmscoil Chú Uladh. Buíochas mór le Múinteoirí Gosia Wozniak agus John Ross Ó Luadhóg. #IsMuidETBDhúnnanGall

⭐️ Some of last years wellbeing committee receiving their 9th Ambassador Award from Cycle Against Suicide. Well done to everyone involved. 👏 @CASuicide @DonegalETB

Our Letterkenny students and staff had a great day in @GartanOETC taking part in some fun team building games, followed by a student voice workshop where we looked at aspects of our mission statement and some planning for centre development. 🙌🏻 #WeAreYouthreach

Load More...