Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Ard Scoil na gCeithre Máistir)

Tá Ard Scoil na gCeithre Máistir ar cheann de dhá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile Dhún na nGall. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil do dhaoine ag gach leibhéal agus chomh maith leis sin cuireann sé Seirbhís Treorach ar fáil ar bhonn duine le duine nó ar bhonn grúpa le Comhairleoir Treorach le cuidiú le daoine roghanna a fhiosrú agus a mheas maidir le breisoideachas agus oiliúint.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Iarratais ar chúrsaí Oideachais Pobail a mhaoiniú   

GRIANGHRAIF Ó ARD SCOIL NA gCEITHRE MÁISTIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Dhún na nGall                         (Ard Scoil na gCeithre Máistir) 
Sráid Tír Chonaill
Baile Dhún na nGall
Dún na nGall
F94 FW66

Guthán: 074 9725520

Bainisteoir Ionad FET: Siobhan Coughlan
Ríomhphost:siobhancoughlan@donegaletb.ie

Riarthóir : Trisha McGuinness
Ríomhphost: trishamcguinness@donegaletb.ie

Workshop for the Post Primary Posts of Responsibility Interview Process will take place on Thursday, 9th December at 5pm. To book a place log on to our website http://www.donegaledcentre.ie

"COVID-19 vaccines will protect you from serious illness from COVID-19. 

Visit http://hse.ie to find out everything you need to know about COVID-19 vaccines, how they work and how to get your free vaccine in Ireland:
 https://vaccine.hse.ie/
#ForUsAll

1/2 A number of our schools are now accepting applications for 2022-2023 - apply through the links below by the dates indicated:
- @cranacollege (by 21 December): https://bit.ly/3plBvz4
- @ErrigalCollege (by 28 January): https://bit.ly/3xY70mP

Happy International Volunteer Day 2021! A big thank you to all the amazing volunteers who have given to their communities over the last year. You continuously show up and never give up, and you inspire us every day #IVD2021 #VolunteerNow

Load More...