Ionad FET Ghort an Choirce

Freastalaíonn an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i nGort an Choirce ar abhantrach ón Chlochán Liath go dtí an Craoslach agus cuireann sé réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Leibhéil 1-5 i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. 

Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh            
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)   
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET GHORT AN CHOIRCE

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE GHORT AN CHOIRCE

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Ghort an Choirce 
Ghort an Choirce 
Co. Dhún na nGall
F92 Y44Y

Guthán: 074 9135218

Bainisteoir Ionad FET: Caitriona Cullen 
Riarthóir: caitrionacullen303@donegaletb.ie

Administrator: Marie McGee
Ríomhphost: mariemcgee@donegaletb.ie

Numbers like these remind us that we need to accelerate Europe's digital transition. How could you, as a policy-maker, university or organisation, help to make EU education & training fit for the digital age? Join us at the #EduSummitEU & let us know!

➡️ https://europa.eu/!yQ89RX

Our webinars with @ESCItweets on Dec 2nd @ 7pm will explore the practicalities, planning, pedagogy, privacy & policy considerations when getting started with blended learning in your school. Register below:

Primary: https://buff.ly/3pSp4tQ

Post-Primary: https://zoom.us/webinar/register/WN_dkDC7mQES6qldAvP30Rr7g

We are absolutely delighted that 10 out of the 19 entries from Co Donegal for @BTYSTE 2021 are from two of our schools @AbbeyVS (3) and @ColaisteAiligh (7). You can read the full list here: https://btyoungscientist.com/qualified-projects-2021/
🧪👩‍🔬👨‍🔬🔬
#GoFurtherWithDonegalETB #BeyondLimits

Load More...