Ionad FET Gort an Choirce

Freastalaíonn an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i nGort an Choirce ar abhantrach ón Chlochán Liath go dtí an Craoslach agus cuireann sé réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Leibhéil 1-5 i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. 

Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh            
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET GORT AN CHOIRCE

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE GORT AN CHOIRCE

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Gort an Choirce 
Gort an Choirce 
Co. Dhún na nGall
F92 Y44Y

Guthán: 074 9135218

Bainisteoir Ionad FET: Caitriona Cullen 
Riarthóir: caitrionacullen303@donegaletb.ie

Administrator: Maire McGee
Ríomhphost: mariemcgee@donegaletb.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.