Ionad FET Srath an Urláir

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Strath an Urláir lonnaithe ar Phríomhshráid Shrath an Urláir. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Shrath an Urláir agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig leis na cúrsaí maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh (AL) 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO/BTEI)

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET STRATH AN URLÁIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Strath an Urláir
Príomhshráid
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 F663

Guthán: 074 9190610

Bainisteoir Ionad FET: Georgina Thompson
Ríomhphost: georginathompson@donegaletb.ie

Riarthóir: Aisling Lyttle
Ríomhphost: fetcentrestranorlar@donegaletb.ie

Huge thanks to our 12,000th follower over on Facebook and to all of you who follow us over there - we really do appreciate it.🥰 If you haven't already done so, click the link to follow along: https://www.facebook.com/DonegalETB/. 👍
#WeAreDonegalETB #IsMuidETBDhúnnanGall

Thinking about upskilling or reskilling this year? Evening classes, starting shortly, with our FET Service can help. Apply online through our website course finder (https://www.donegaletb.ie/fetcoursefinder - use the keyword evening) or call 074 9120500 to book.
#GoFurtherWithDonegalETB

We're looking forward to @PresidentIRL's visit to our Milford school, @MulroyCollege, next Friday.
https://www.donegaldaily.com/2023/02/03/president-higgins-to-visit-donegal-next-week/

"It doesn’t matter what age you are. You are never too old to learn!”

Inspiring words from Theresa who shared her story of returning to education with @DonegalETB 👏

Want to brush up on your skills?⬇️
https://www.donegaletb.ie/feature/programmes/adult-literacy/

#AdultLiteracyforLife | #GoFurtherWithDonegalETB https://twitter.com/DonegalETB/status/1621441286413623296

Donegal ETB @DonegalETB

Huge thanks to Theresa for sharing her learning journey with our Further Education and Training (FET) Service: https://www.donegaldaily.com/2023/02/02/youre-never-too-old-to-learn-donegal-woman-gains-computing-confidence-from-further-education/.
#GoFurtherWithDonegalETB

“It’s worth going into adult education, it doesn’t matter what age you are. You are never too old to learn!” Wishing Theresa McGroary all the best as she continues with her lifelong learning journey at @DonegalETB
#thisisfet
https://www.donegaldaily.com/2023/02/02/youre-never-too-old-to-learn-donegal-woman-gains-computing-confidence-from-further-education/

Load More...