Ionad FET Srath an Urláir

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Strath an Urláir lonnaithe ar Phríomhshráid Shrath an Urláir. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Shrath an Urláir agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig leis na cúrsaí maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh (AL) 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO/BTEI)

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET STRATH AN URLÁIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Strath an Urláir
Príomhshráid
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 F663

Guthán: 074 9190610

Bainisteoir Ionad FET: Vivienne Doherty
Ríomhphost: viviennedoherty@donegaletb.ie

Riarthóir: Aisling Lyttle
Ríomhphost: fetcentrestranorlar@donegaletb.ie

Workshop for the Post Primary Posts of Responsibility Interview Process will take place on Thursday, 9th December at 5pm. To book a place log on to our website http://www.donegaledcentre.ie

"COVID-19 vaccines will protect you from serious illness from COVID-19. 

Visit http://hse.ie to find out everything you need to know about COVID-19 vaccines, how they work and how to get your free vaccine in Ireland:
 https://vaccine.hse.ie/
#ForUsAll

1/2 A number of our schools are now accepting applications for 2022-2023 - apply through the links below by the dates indicated:
- @cranacollege (by 21 December): https://bit.ly/3plBvz4
- @ErrigalCollege (by 28 January): https://bit.ly/3xY70mP

Happy International Volunteer Day 2021! A big thank you to all the amazing volunteers who have given to their communities over the last year. You continuously show up and never give up, and you inspire us every day #IVD2021 #VolunteerNow

Load More...