Ionad FET Srath an Urláir

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Strath an Urláir lonnaithe ar Phríomhshráid Shrath an Urláir. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Shrath an Urláir agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig leis na cúrsaí maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh (AL) 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO/BTEI)

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET STRATH AN URLÁIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Strath an Urláir
Príomhshráid
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 F663

Guthán: 074 9190610

Bainisteoir Ionad FET: Georgina Thompson
Ríomhphost: georginathompson@donegaletb.ie

Riarthóir: Aisling Lyttle
Ríomhphost: fetcentrestranorlar@donegaletb.ie

SciFest is free to enter and open to ALL second-level students. Visit http://www.scifest.ie for more information and lots of resources. @CavMonETB @CityofDublinETB @CorkETB @DonegalETB @EdCentreMayo @ETBIreland @GRETBOfficial @KerryETB @KWETB @laoisoffalyetb @LimClareETB

We are delighted to launch the 3rd phase of our 'R U OK?' positive mental health campaign within the #GenerationApprenticeship community with this short compilation video. Special thanks to the wonderful @IrishRail apprentices & CEO Jim Meade. @MaryLizTrant1 @DeptofFHed @SOLASFET

#BeActive Seachtain Spóirt na hEorpach faoi lán seoil i nGairmscoil Chú Uladh. Buíochas mór le Múinteoirí Gosia Wozniak agus John Ross Ó Luadhóg. #IsMuidETBDhúnnanGall

⭐️ Some of last years wellbeing committee receiving their 9th Ambassador Award from Cycle Against Suicide. Well done to everyone involved. 👏 @CASuicide @DonegalETB

Our Letterkenny students and staff had a great day in @GartanOETC taking part in some fun team building games, followed by a student voice workshop where we looked at aspects of our mission statement and some planning for centre development. 🙌🏻 #WeAreYouthreach

Load More...