Ionad FET Srath an Urláir

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Strath an Urláir lonnaithe ar Phríomhshráid Shrath an Urláir. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Shrath an Urláir agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig leis na cúrsaí maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh (AL) 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO/BTEI)

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET STRATH AN URLÁIR

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Strath an Urláir
Príomhshráid
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall
F93 F663

Guthán: 074 9190610

Bainisteoir Ionad FET: Georgina Thompson
Ríomhphost: georginathompson@donegaletb.ie

Riarthóir: 
Ríomhphost: fetcentrestranorlar@donegaletb.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.