Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn

Tá Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn lonnaithe ar Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin ar Bhóthar Ráth Mealtain, Leitir Ceanainn. Tá réimse ceardlanna oiliúna agus seomraí ranga san ionad.

Cuireann an tIonad réimse cuimsitheach cúrsaí oiliúna ar fáil do réimse leathan foghlaimeoirí, lena n-áirítear iad siúd atá ag dul isteach sa mhargadh fostaíochta den chéad uair, daoine ar mian leo uas-sciliú nó scileanna úra a fháil, iad siúd atá ag athrú post nó foghlaimeoirí faoi mhíchumas. Cuirtear cúrsaí ar fáil i lear mór réimsí foghlama san ionad agus i gceantair eile i nDún na nGall atá thart faoin ionad.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Printíseachtaí           
  • Cúrsaí Tráthnóna               
  • Oiliúint i Sainscileanna                       
  • Clár Sainoiliúna (STP)                 
  • Cúrsaí Oiliúna                         
  • Uas-sciliú san Ionad Oibre    

GRIANGHRAIF Ó IONAD OILIÚNA LEITIR CEANAINN

FÍSEÁN Ó IONAD OILIÚNA LEITIR CEANAINN

Sonraí Teagmhála

Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn
Bóthar Ráth Mealtain
Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 WR89

Guthán: 0749120500

Bainisteoir Cúnta Ionaid Oiliúna: Mairead Carlin
Ríomhphost: maireadcarlin@donegaletb.ie 

Riarthóir: Fáiltíu
Ríomhphost: coursesdonegaltc@donegaletb.ie

"COVID-19 vaccines will protect you from serious illness from COVID-19. 

Visit http://hse.ie to find out everything you need to know about COVID-19 vaccines, how they work and how to get your free vaccine in Ireland:
 https://vaccine.hse.ie/
#ForUsAll

1/2 A number of our schools are now accepting applications for 2022-2023 - apply through the links below by the dates indicated:
- @cranacollege (by 21 December): https://bit.ly/3plBvz4
- @ErrigalCollege (by 28 January): https://bit.ly/3xY70mP

Happy International Volunteer Day 2021! A big thank you to all the amazing volunteers who have given to their communities over the last year. You continuously show up and never give up, and you inspire us every day #IVD2021 #VolunteerNow

We're recruiting for an #Apprenticeship Trade Instructor (Electrical) - apply by 12 noon this Monday 06 December. Further details, including an application form, can be found here: https://www.donegaletb.ie/donegal-etb/vacancies/.
#GoFurtherWithDonegalETB

Load More...