PLC Choláiste Ghleann na Finne

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i roinnt iar-bhunscoileanna dá cuid, agus tá Coláiste Ghleann na Finne i Srath an Urláir ar cheann acu sin.

Tá Coláiste Ghleann na Finne lonnaithe i nDroim Bó Íochtarach i Srath an Urláir agus cuireann sé réimse cúrsaí PLC ar fáil ag Leibhéal 5 agus 6 agus tá na cúrsaí creidiúnaithe ag QQI. Spreagtar foghlaimeoirí le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim atá ar fáil sa Choláiste.

Cuirtear réimse clár ar fáil sa Choláiste de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 5 Riarachán Gnó                 
  • QQI Leibhéal 5 Spóirt, Áineas agus Aclaíocht                     
  • QQI Leibhéal 5 Cúram agus Oideachas na Luath-Óige

GRIANGHRAIF Ó PLC CHOLÁISTE GHLEANN NA FINNE

Sonraí Teagmhála

PLC Choláiste Ghleann na Finne
Droim Bó Íochtarach
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall

Guthán: 074 9131684

Comhordaitheoir PLC: Kathleen Boland
Ríomhphost: finnvalleycollege@donegaletb.ie

láithreán gréasáin: www.finnvalleycollege.ie

Did you know that we have legal responsibilities for youth work? In our second September blog, our Youth Development Officer Paddy Muldoon tells us more about it: https://donegaletb.ie/blog/2022/09/20/supporting-the-development-of-youth-services/.
#DLETBlog #youthservices #youthwork

Massive congratulations to our three PLC classes of 2022 who received their QQI Level 5 Awards last night. Thanks to special guest & editor @F_V_Voice Celine Mc Glynn for her inspirational words.@SOLASFET @DonegalETB #GoFurtherWithDonegalETB #GoFurtherWithFVC

Load More...