PLC Ghairmscoil Chaitríona

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i roinnt iar-bhunscoileanna dá cuid, agus tá Gairmscoil Chaitríona sna Cealla Beaga ar cheann acu sin.

Tá Gairmscoil Chaitríona lonnaithe ar an phríomhbhealach isteach go dtí na Cealla Beaga agus cuireann sé réimse cúrsaí PLC ar fáil ag leibhéal 5 agus 6 atá creidiúnaithe ag QQI. Spreagtar foghlaimeoirí le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim atá ar fáil sa scoil.

Cuirtear réimse clár ar fáil sa scoil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 5 Staidéar Altranais
  • QQI Leibhéal 5 Cúram agus Oideachas na Luath-Óige
  • QQI Leibhéal 6 Cúram agus Oideachas na Luath-Óige

GRIANGHRAIF Ó PLC GHAIRMSCOIL CHAITRÍONA

Sonraí Teagmhála

PLC Ghairmscoil Chaitríona
Na Cealla Beaga
Co. Dhún na nGall
F94 A004

Guthán: 074 9731491

Comhordaitheoir PLC: Tara Rawdon
Ríomhphost: stcatherines@donegaletb.ie

láithreán gréasáin: www.stcatherinesvs.ie

A big shout out to our TY class as their Christmas Craft Fair takes place today in the gym. Some massive work went into this and there’s some really great quality items on display

Please share @cranacollege @CCE_Buncrana, @ErrigalCollege @ColaisteAiligh @MulroyCollege @DeeleCollege @FinnValleyColl, @AbbeyVS @GSCuUladh @gsmhicd @StCatherinesVS @Maghenecollege1 @ColnaCarraige @ScoilMhuireB @SaintEunans @RCSDungloe @Royalandprior @StColumbasStran @ccbscareers

The best of luck to past pupils Eoghan Ban Gallagher, Hugh McFadden and all the Donegal team and management as they take on Cavan in the Ulster Final today @DonegalETB @officialdonegal @

Tonight at 8pm we offer teachers the opportunity to explore the development of growth mindsets through the promotion of Student Voice and Effective Feedback!!

It sounds like the perfect class! 😁

Join @DeniseMKelly at 8pm and you can register here!

https://zoom.us/webinar/96803750793

Load More...