PLC Ghairmscoil Chaitríona

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i roinnt iar-bhunscoileanna dá cuid, agus tá Gairmscoil Chaitríona sna Cealla Beaga ar cheann acu sin.

Tá Gairmscoil Chaitríona lonnaithe ar an phríomhbhealach isteach go dtí na Cealla Beaga agus cuireann sé réimse cúrsaí PLC ar fáil ag leibhéal 5 agus 6 atá creidiúnaithe ag QQI. Spreagtar foghlaimeoirí le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim atá ar fáil sa scoil.

Cuirtear réimse clár ar fáil sa scoil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 5 Staidéar Altranais
  • QQI Leibhéal 5 Cúram agus Oideachas na Luath-Óige
  • QQI Leibhéal 6 Cúram agus Oideachas na Luath-Óige

GRIANGHRAIF Ó PLC GHAIRMSCOIL CHAITRÍONA

Sonraí Teagmhála

PLC Ghairmscoil Chaitríona
Na Cealla Beaga
Co. Dhún na nGall
F94 A004

Guthán: 074 9731491

Comhordaitheoir PLC: Sharon Stevenson
Ríomhphost: sharonstevenson@donegaletb.ie

Riarthóir: Tara Rawdon
Ríomhphoststcatherines@donegaletb.ie

láithreán gréasáin: www.stcatherinesvs.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.