Óstálann an Cumann Foirne Scoir an Chéad Chruinniú Ginearálta

People at a desk.
Large group of people listening to a speaker.
Helen Kelly ag caint le baill foirne atá ar scor faoi aireachas agus folláine ar scor.

Tar éis seoladh rathúil Chumann Foirne Scoir ETB Dhún na nGall (RSA) ar an 30 Samhain 2022 i mBealach Féich, tháinig os cionn seasca ball foirne ar scor le chéile i mBaile Dhún na nGall ar an 3 Márta dá chéad Chruinniú Ginearálta.

Roimhe sin bhí caint ó Helen Kelly faoin Aireachas agus faoin bhFolláine ar Scor.

Le linn an chéad Chruinnithe Ghinearálta, glacadh le bunreacht, agus toghadh Coiste Feidhmiúcháin an RSA:

 1. Cathaoirleach: Rita Gleeson
 2. Leas-Chathaoirleach: Cróna Gallagher
 3. Rúnaí: Jim McGlynn
 4. Rúnaí Cúnta: Martina Needham
 5. Cisteoir: Frank Dooley
 6. Cisteoir Cúnta: Val Traynor
 7. Oifigeach Caidrimh Phoiblí: Ursula MacPherson (Sealadach)
 8. Oifigeach Cúnta Caidrimh Phoiblí: Pat McDonagh

Gnáthbhaill (7):

 1. Charlie Cannon
 2. Finola Furey
 3. Tommy Kerr
 4. Charlie McAteer
 5. Chris McGee
 6. Michael McGlynn
 7. Folamh
People at a desk.
An Cathaoirleach Rita Gleeson, an Rúnaí Jim McGlynn, an Cisteoir Cúnta Coleman Lee agus an Cisteoir Frank Dooley.

Ceadaíodh síntiús ballraíochta bliantúil tosaigh €25 ag an chruinniú. Go dtí seo fuarthas 108 Foirm Iarratais ar Bhallraíocht chomhlánaithe.

Socraíodh chomh maith gur trí ríomhphost a dhéanfar gach cumarsáid amach anseo thar ceann Choiste Feidhmiúcháin an RSA chuig baill foirne atá ar scor. Tugtar cuireadh do bhaill foirne atá ar scor nach bhfuil teagmháil déanta acu go fóill teagmháil a dhéanamh le Jim McGlynn, Rúnaí ar 086 2271435 nó jimmcglynn@retired.donegaletb.ie.  Is féidir leo siúd nach bhfuil seoladh ríomhphoist pearsanta acu ríomhphost duine muinteartha nó cara a ainmniú chun cumarsáid a fháil (le toiliú). Nuair a fhaightear ríomhphost pearsanta, sannfaidh Ciarán Cunningham, Ceann TF ETB Dhún na nGall, seoladh ríomhphoist @retired.donegaletb.ie a chuirfidh ar chumas na mball úsáid a bhaint as Logáil Isteach na Foirne ar shuíomh gréasáin ETB Dhún na nGall chun rochtain a fháil ar Rannóg ar leith a bunaíodh do bhaill foirne atá ar scor, lena n-áirítear eolas úsáideach ar an RSA ar nós Féilire d’Imeachtaí, acmhainní agus treoracha TF agus gailearaí grianghraf.

Tá a chéad chruinniú beartaithe ag Coiste Feidhmiúcháin an RSA don 4 Aibreán 2023, tosóidh siad ag pleanáil don chéad teacht le chéile eile agus cuirfidh siad sonraí na socruithe in iúl do gach duine a bhfuil seoltaí ríomhphoist curtha ar fáil acu.

 

People sitting at a table.
Foireann ETB Dhún na nGall ar scor.