Coláiste Cranncha

Ráiteas Misin: Is é ár misean timpeallacht shuaimhneach, chomhbhách agus chruthaitheach a chruthú, áit a dtugtar na deiseanna is fearr do gach dalta le barr a gcumais a bhaint amach, eolas a fháil agus dearcadh dearfach a fhorbairt maidir le: obair, an saol agus a bpobal.

Tá súil againn go bhfuil gach duine i gColáiste Cranncha ag obair chomh maith agus atá ar a gcumas sa bhaile agus ar scoil, go léiríonn siad meas orthu féin agus ar dhaoine eile, go dtugann siad cúram don scoil agus do thimpeallacht an phobail, go léiríonn siad bá le sláinte agus sábháilteacht s’acu féin agus daoine eile. Féachann muid le gach dalta a spreagadh le foghlaim, smaoineamh, aire a thabhairt dá chéile agus spriocanna a bhaint amach.

Scoil fhorásach chomhoideachais DEIS is ea Coláiste Cranncha agus tá tuairim is 560 dalta ag freastal uirthi.  D’infheistigh muid go mór i TFC mar uirlis le tacú le foghlaim daltaí; úsáideann daltaí réimse gléasanna agus ardán le cur le heispéiris foghlama.  Is scoil phíolótach muid don ghearrchúrsa Códaithe de chuid DES agus tá muid á fhorbairt ar bhonn leanúnach laistigh dár scoil.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil                             

  • Teastas Sóisearach (JC)            
  • Idirbhliain (TY)                    
  • Ardteistiméireacht (LC)       
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)               
  • An Ardteistiméireacht  Fheidhmeach (LCA)        
  • Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE CRANNCHA

Sonraí Teagmhála

Coláiste Cranncha
Bóthar Cranncha
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall 
F93 D568

Guthán: 074 9361113
Láithreán Gréasáin: cranacollege.com

Príomhoide: Kevin Cooley
Ríomhphost: kevincooley@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Sinead Anderson
Ríomhphost: sineadanderson@donegaletb.ie

Riarthóir: Cathy Doherty
Ríomhphost: cathydoherty@donegaletb.ie

Congratulations to Crana College student Cormac McColgan, All Ireland Champion 15-18 Piano Accordion in Mullingar 2022 #Fleadh2022 🎹🎼🏆

Thanks to the thousands of you who follow us over on Facebook. 👇 If you'd like to follow us over on that platform, click here: https://facebook.com/DonegalETB/.
#WeAreDonegalETB #IsMuidETBDhúnnanGall

A number of our schools benefit from @Education_Ire's DEIS Programme but what is it all about? In our first August blog, our @cranacollege staff member Philip McGuinness explains the scheme and how it works in his school: https://donegaletb.ie/blog/2022/08/02/explaining-the-deis-scheme/.
#DLETBlog #WeAreDonegalETB #DEIS

Many of our Further Education & Training (FET) Service teaching staff have adopted a Universal Design for Learning (UDL) approach to their teaching but what is UDL? In our second July blog, our FET teacher Angela McElhinney tells us more: https://donegaletb.ie/blog/2022/07/19/what-is-universal-design-for-learning-udl/.
#DLETBlog #UDL

Today is #WorldSocialMediaDay - did you know you can follow us on these other platforms? What's your favourite? 📱💻
#WeAreDonegalETB #IsMuidETBDhúnnanGall

Load More...