Coláiste Mhagh Éne

Ráiteas Misin: Tá muid bródúil as an dóigh a dtugann muid aire phearsanta agus aonair do gach dalta agus is mór againn an obair a dhéantar i gcomhar le tuismitheoirí leis an sprioc sin a bhaint amach.

Tagann ‘Magh Éne’ ó na focail Shean-Ghaeilge ar ‘fáilte’ agus ‘talamh mín’ .i. ‘magh fáilteachais’, rud a léiríonn an meon s’againn maidir le hoideachas .i. go bhfuil fáilte roimh chách.  

Bunaíodh Coláiste Mhagh Éne sa bhliain 1992 agus freastalaíonn sé ar riachtanais na ndaltaí sna ceantair seo a leanas: deisceart Dhún na nGall, tuaisceart Liatroma agus tuaisceart Shligigh. Tá an fhoireann ag Coláiste Mhagh Éne bródúil as an dóigh a gcuireann siad curaclam acadúil forásach ar fáil mar aon le réimse leathan de gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comhchuraclaim a chuireann forbairt iomlánaíoch ár gcuid daltaí chun cinn.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil                  

  • Teastas Sóisearach (JC)  
  • Idirbhliain (TY) 
  • Ardteistiméireacht (LC)  
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) 

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE MHAGH ÉNE

Sonraí Teagmhála

Coláiste Mhagh Éne
Bóthar na hEaglaise 
Bun Dobhráin 
Co. Dhún na nGall
F94 YT78

Guthán: 071 9841244
Láithreán Gréasáin: www.maghenecollege.ie

Príomhoide: Pat Tighe
Ríomhphost: maghene@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Colette McAree
Ríomhphost: colettemcaree@donegaletb.ie

Riarthóir: Teresa Ruane
Ríomhphost: teresaruane@donegaletb.ie

Winners of the Wellbeing Self Reflection Poetry Challenge are:

Senior Section:
Ruth Magee 6th yr
James Clancy 5th yr
Zoe Smyth TY

Junior Section:
Jill Costello. 3rd yr
Molly Flanagan 1st yr
Sean Carolan Morris 1st yr

A selection of winning poems can be seen attached.

4

Winners of the Wellbeing Self Reflection Poetry Challenge are:

Senior Section:
Ruth Magee 6th yr
James Clancy 5th yr
Zoe Smyth TY

Junior Section:
Jill Costello. 3rd yr
Molly Flanagan 1st yr
Sean Carolan Morris 1st yr

A selection of winning poems can be seen attached.

4

Congratulations to 5th year student Ethan Daly who completed 5k for Down Syndrome Ireland on Sunday 21st World Down Syndrome Day.
A fantastic achievement.

We are delighted that past pupils Caolan Clancy, Mason Collins and Oran Gallagher who are studying at IT Sligo were awarded Sports Scholarship this academic year. Current LC students who wish to apply for a 2021/22 IT Sligo Sports Scholarship check https://fb.watch/48EBmX0Sc8/

Very proud of our past pupil Aidan Loughlin https://www.leitrimobserver.ie/news/home/612661/leitrim-native-graduates-from-cross-industry-graduate-programme-to-land-job-in-irish-water.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Load More...