Coláiste Mhagh Éne

Ráiteas Misin: Tá muid bródúil as an dóigh a dtugann muid aire phearsanta agus aonair do gach dalta agus is mór againn an obair a dhéantar i gcomhar le tuismitheoirí leis an sprioc sin a bhaint amach.

Tagann ‘Magh Éne’ ó na focail Shean-Ghaeilge ar ‘fáilte’ agus ‘talamh mín’ .i. ‘magh fáilteachais’, rud a léiríonn an meon s’againn maidir le hoideachas .i. go bhfuil fáilte roimh chách.  

Bunaíodh Coláiste Mhagh Éne sa bhliain 1992 agus freastalaíonn sé ar riachtanais na ndaltaí sna ceantair seo a leanas: deisceart Dhún na nGall, tuaisceart Liatroma agus tuaisceart Shligigh. Tá an fhoireann ag Coláiste Mhagh Éne bródúil as an dóigh a gcuireann siad curaclam acadúil forásach ar fáil mar aon le réimse leathan de gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comhchuraclaim a chuireann forbairt iomlánaíoch ár gcuid daltaí chun cinn.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil                  

  • Teastas Sóisearach (JC)  
  • Idirbhliain (TY) 
  • Ardteistiméireacht (LC)  
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) 

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE MHAGH ÉNE

Sonraí Teagmhála

Coláiste Mhagh Éne
Bóthar na hEaglaise 
Bun Dobhráin 
Co. Dhún na nGall
F94 YT78

Guthán: 071 9841244
Láithreán Gréasáin: www.maghenecollege.ie

Príomhoide: Pat Tighe
Ríomhphost: maghene@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Colette McAree
Ríomhphost: colettemcaree@donegaletb.ie

Riarthóir: Teresa Ruane
Ríomhphost: teresaruane@donegaletb.ie

Tae agus Plé! TY's got to taste some home-made Bairín Breac with a cupán tae and listen to Ms. Kelly speaking about the origins of Oíche Shamhna and customs like going-a-souling and turnip carving! They had a Tea-riffic time! #WeAreDonegalETB

4

Fifth year students enjoyed a talk on courses and careers from IT Sligo this morning. Thanks to our Guidance counsellor Ms Brien who organised this event. #WeAreDonegalETB

3

Well done to our TY students who created these beautiful tie-dye designed t-shirts under the guidance of their Home Economics teacher Ms Cooney. Wonderful to see such talent around the school. #WeAreDonegalETB

Congratulations to our first year student Wiktoria Kowaleczko who was highly commended for her artistic work in this years Texaco Art Competition. We look forward seeing more of Wiktoria’s artistic talent in the near future. #WeAreDonegalETB

Congratulations to our new first year prefect team - 1A: Michal Lisiecki (Prefect) and Alyssa Cleary (Deputy prefect). 1B: Noah Carty (Prefect) and Bradlee Goodwin McGowan (Deputy Prefect). We wish them well in their new roles throughout the coming year. #WeAreDonegalETB

Load More...