Coláiste na Maoile Rua

Ráiteas Misin: Is pobal é an coláiste s’againn, áit a dtacaíonn baill foirne, tuismitheoirí agus daltaí lena chéile; coláiste éifeachtach an toradh a bhíonn ar obair foirne thairbheach; “Ní neart go cur le chéile.”

Tá Coláiste na Maoile Rua lonnaithe díreach taobh amuigh de Bhaile na nGallóglach.  Cuireann muid réimse leathan ábhar, spórt agus deiseanna cultúrtha ar fáil, rud a ligeann do dhaltaí réimse leathan buanna a fhorbairt laistigh de thimpeallacht chomhbhách. Tá ár ngníomhaíochtaí seach-churaclaim chomh tábhachtach dúinn agus atá ábhair acadúla. Is mór an t-údar mórtais dúinn iad na daltaí a bhfuil éachtaí/léirithe déanta agat i réimsí ar nós: Peil Ghaelach, Sacar, Rugbaí, Lúthchleasaíocht, na hEalaíona agus Ceol.

Spreagann muid ár gcuid daltaí le bheith uaillmhianach maidir lena ngnóthachtáil oideachais agus ina ngníomhaíochtaí seach-churaclaim. Comhoibríonn Coláiste na Maoile Rua leis an phobal ag roinnt mhaith leibhéal agus ó cheann ceann na bliana reáchtálann muid cláir le gné uileghabhálach a thabhairt don oideachas a chuireann muid ar fáil. Go hacadúil tá dul chun cinn déanta ón ghairmoideachas go struchtúr cuimsitheach agus uileghabhálach a chuireann gach ábhar, clár agus deis ar fáil do gach foghlaimeoir.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil

  • Teastas Sóisearach (JC)            
  • Idirbhliain (TY)                    
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)               
  • Ardteistiméireacht (LC)       
  • An Ardteistiméireacht  Fheidhmeach (LCA)        
  • Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE NA MAOILE RUA

Sonraí Teagmhála

Coláiste na Maoile Rua    
Baile na nGallóglach    
Co. Dhún na nGall    
F92 FX36

Guthán: 074 9153346
Láithreán Gréasáin: www.mulroycollege.ie

Príomhoide: Fiona Temple
Ríomhphost: mulroycollege@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach (Gníomhach): Sean McFadden
Ríomhphost: seanmcfadden@donegaletb.ie 

Riarthóir: Theresa McGettigan
Ríomhphost:theresamcgettigan@donegaletb.ie

Ms Farrell's German students got into the spirit of European Day of Languages over the weekend 🇩🇪

Even the pets got on board! 🐶🐶

Tolle Arbeit everyone!

#EuropeanDayOfLanguages2020
#WeAreDonegalETB
#JCTmfl

4

Leaving Certificate 2020 timetable 👇👇Please register for one, several or all exams via your student portal on Monday September 28th.

Remember you can mix your calculated grades with your exam results should you sit them 📚 #LC2020 #WeAreDonegalETB

4

1/2 All our schools, Further Education & Training (FET) Centres, @GartanOETC & @DMEPmusic Service will remain open with protective measures as provided for in Level 3 of Ireland’s Plan for Living with COVID-19 which Co Donegal moves to from midnight on Friday 25 September.

All Donegal ETB schools, Further Education and Training (FET) Centres, Gartan Outdoor Education and Training Centre and the DMEP-Donegal Music Education Partnership will remain open with protective measures as provided for in Level 3

Congratulations to our 2019 TY enterprise students who reached the Fóroige National finals for their mini company product Camerly👏👏👏

Team members Ciara Mc Ilwaine, Orla Mc Clearly, Emma Friel and Lisa Dugera.Well done to all involved 😀😀

#WeAreDonegalETB

Load More...