Ionad FET Bhaile na nGallóglach

Tá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile na nGallóglach lonnaithe san iar-Ghairmscoil. Tagann foghlaimeoirí ó Bhaile na nGallóglach agus ó cheantair máguaird. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fail d’fhoghlaimeoirí ó Bhaile na nGallóglach agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig leo maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain.

Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh  
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Féinmhaoinitheach (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)   
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)  

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHAILE NA NGALLÓGLACH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile na nGallóglach
Bóthar An Cheathrú Chaol
Baile na nGallóglach
Co. Dhún na nGall
F92 RTF3

Guthán: 074 915 3194

Bainisteoir Ionad FET: Aidan McCloskey
Ríomhphost: aidanmccloskey@donegaletb.ie

Riarthóir: Samantha Roulston
Ríomhphost: samantharoulston302@donegaletb.ie

1/3 We posted our ninth 'Little Lessons' (Series 2) video on Facebook & YouTube last night, providing a little spelling, grammar or basic IT lesson every Thurs night between now & December. Last night's lesson looked at using Ctrl & Z for on your computer: https://www.youtube.com/watch?v=sG3NgmjV7qA

Numbers like these remind us that we need to accelerate Europe's digital transition. How could you, as a policy-maker, university or organisation, help to make EU education & training fit for the digital age? Join us at the #EduSummitEU & let us know!

➡️ https://europa.eu/!yQ89RX

Our webinars with @ESCItweets on Dec 2nd @ 7pm will explore the practicalities, planning, pedagogy, privacy & policy considerations when getting started with blended learning in your school. Register below:

Primary: https://buff.ly/3pSp4tQ

Post-Primary: https://zoom.us/webinar/register/WN_dkDC7mQES6qldAvP30Rr7g

Load More...