Ionad FET Bhaile na nGallóglach

Tá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile na nGallóglach lonnaithe san iar-Ghairmscoil. Tagann foghlaimeoirí ó Bhaile na nGallóglach agus ó cheantair máguaird. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fail d’fhoghlaimeoirí ó Bhaile na nGallóglach agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig leo maireachtáil ar feadh roinnt seachtainí nó suas le dhá bhliain.

Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san Ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh  
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Féinmhaoinitheach (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)   
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)  

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHAILE NA NGALLÓGLACH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile na nGallóglach
Bóthar An Cheathrú Chaol
Baile na nGallóglach
Co. Dhún na nGall
F92 RTF3

Guthán: 074 915 3194

Bainisteoir Ionad FET: Aidan McCloskey
Ríomhphost: aidanmccloskey@donegaletb.ie

Riarthóir: Pauline Gallagher
Ríomhphost: paulinegallagher@donegaletb.ie

Our next Golf Society outing takes place for members on Saturday 8 October to @LetterkennyGolf. Staff, Board, Committee or Board of Management member and want to join? Email Golf Society Secretary Jim McGlynn (jimmcglynn7@gmail.com). ⛳️🏌️‍♀️🏌️🏌️‍♂️⛳️
#WeAreDonegalETB

@DeeleCollege Spanish classroom embracing #EuropeanDayofLanguages with greetings from different languages 🇪🇸🇮🇪🇲🇫🇩🇪🇺🇦 #WeAreDonegalETB

Load More...