Fostaithe a Uas-sciliú

ETB DHÚN NA NGALL AG OBAIR LE FOSTÓIRÍ

Cuireann ETB Dhún na nGall réimse leathan cúrsaí Páirtaimseartha/Tráthnóna ar fáil trasna réimse earnálacha is féidir le fostóirí a úsáid lena bhfostaithe a oiliúint nó a uas-sciliú. Faoin Tionscnamh maidir le Scileanna le Dul Chun Cinn a Dhéanamh, tig le ETB Dhún na nGall tacaíocht spriocdhírithe a thabhairt do ghrúpaí leochaileacha san fhórsa saothair, go háirithe iad siúd nach bhfuil mórán scileanna acu agus a bhfuil níos mó deiseanna de dhíth orthu le dul chun cinn a dhéanamh ina saol oibre. Tá tacaíochtaí ar fáil do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide (SMEanna) a bhfuil roinnt cuidithe de dhíth orthu le hinfheistíocht a dhéanamh ina bhfórsa saothair agus é a fhorbairt.

Cúrsaí Páirtaimseartha    

Cuireann ETB Dhún na nGall oiliúint chreidiúnaithe pháirtaimseartha ar fáil ag Leibhéil 1-6 QQI lena n-áirítear dámhachtainí díoltóra. Is féidir rochtain a fháil ar an oiliúint seo ar bhealaí éagsúla lena n-áirítear tionscnaimh ar nós Scileanna maidir le Dul Chun Cinn a Dhéanamh (a chuireann maoiniú ar fáil), Scileanna don Obair, soláthar páirtaimseartha agus tráthnóna. 

Le níos mó eolais ar Scileanna maidir le Dul Chun Cinn a Dhéanamh, déan teagmháil le Dearbhla nó Lorraine ar 0749120500 nó seol ríomhphost chuig: skillstoadvance@donegaletb.ie.

Le níos mó eolais ar Scileanna don Obair a fháil déan teagmháil le Margaret ar 086 7015102 nó seol ríomhphost chuig: margarettimoney307@donegaletb.ie

Féach ar Chúrsaí Páirtaimseartha

 

Cúrsaí ar líne

Féach ar an réimse leathan cúrsaí ar líne atá á gcur ar fáil ag ETB Dhún na nGall i gcomhar le eCollege/SOLAS.    

Léigh níos mó

 

An Clár maidir le Scileanna don Obair

Is clár náisiúnta é a bhfuil sé mar aidhm aige cúrsaí oiliúna a chur ar fáil d’fhostaithe lánaimseartha nó páirtaimseartha. Tá an clár dírithe ar oibrithe nach bhfuil mórán scileanna acu, go háirithe.

Le níos mó eolais ar Scileanna don Obair a fháil déan teagmháil le Margaret Timoney ar 086 7015102 nó seol ríomhphost chuig: margarettimoney307@donegaletb.ie.ie.

Léigh níos mó

 

Oiliúint Shaincheaptha   

An bhfuil riachtanas oiliúna ag do Chomhlacht/d’Earnáil nach bhfuil clúdaithe ag na cúrsaí atá á dtairiscint againn? Tá ETB Dhún na nGall tiomanta do chúrsaí a chur ar fáil a bhaineann le riachtanais earnáil na tionsclaíochta agus ba mhaith leis cloisteáil uait má tá cúrsa ar leith de dhíth ag d’fhostaithe. 

Léigh níos mó