Gairmscoil na Mainistreach

Ráiteas Misin: Tá Gairmscoil na Mainistreach tiomanta d’fhorbairt iomlánaíoch na ndaltaí i dtimpeallacht chomhbhách a leagann béim ar a thábhachtaí agus atá sé luachanna mar chaoinfhulaingt agus meas a chothú.

Is é Gairmscoil na Mainistreach an scoil is mó den 15 scoil atá á riaradh ag ETB Dhún na nGall.  Is scoil neamh-shainchreidmheach í a fhreastalaíonn ar thuairim is 880 dalta a thagann as abhantrach thart fán ghob thuaidh de Bhá Dhún na nGall.

Tá muid bródúil as an dóigh a gcuireann muid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil i dtimpeallacht uileghabhálach, chomhbhách agus mheasúil. Cuireann muid teagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán ar fáil agus tá foireann dhíograiseach againn.  Cuireann muid clár éagsúil ar fáil agus rogha leathan ábhar le freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí uilig. Cuireann muid réimse leathan d’imeachtaí breise agus comhchuraclaim ar fáil, imeachtaí a chuireann na daltaí ar a suaimhneas sa scoil.  Éiríonn go maith leis an scoil mar gheall ar na caidrimh dhearfacha idir gach aon bhall dár bpobal.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil  

  • Teastas Sóisearach (JC)         
  • Idirbhliain (TY)                             
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)       
  • Ardteistiméireacht (LC)            
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL NA MAINISTREACH

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil na Mainistreachl
An Ghléib
Baile Dhún na nGall
Co. Dhún na nGal
F94 A409

Guthán: 074 9721105
láithreán gréasáin: www.avsdonegal.com

Príomhoide: Geraldine Diver
Ríomhphost: geraldinediver@donegaletb.ie

Leas-Phríomhoide: Ronan Doherty
Ríomhphost: ronandoherty@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Caroline Mohan
Ríomhphost: carolinemohan@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach Gníomhach: Michael Leyden
Email: michaelleyden@donegaletb.ie

Riarthóir: Amanda Connolly
Ríomhphost: amandaconnolly@donegaletb.ie

✨✨Competition Time ✨✨

You can purchase tickets at a cost of €5.00 by clicking on the link at the bottom of this post or the QR code on the poster and then clicking the QUICK PAY button on the bottom left of the page. ✨✨✨
https://www.way2pay.org/View-Courses/mctl/ViewDetailsOnThisCourse/aid/46955
#WeAreDonegalETB

We'd like to thank all the students and schools who recently got involved in #SciFest activities across our campuses. Great to see all the fabulous projects and so many young people engaged with science! 😊🔬 #AtlanticTU #ATU #HereisATU #STEM
@OFlynnATU @SciFest4STEM

Congratulations to Ava Anderson, Jamie Kennedy and Grace Masterson who have been selected onto the Ulster Schools Interprovincial team to compete at the Tailteann Games on Friday 24th June at Tullamore. ✨🙌🏻💫 #WeAreDonegalETB

✨✨Competition Time ✨✨

You can purchase tickets at a cost of €5.00 by clicking on the link at the bottom of this post or the QR code on the poster and then clicking the QUICK PAY button on the bottom left of the page. ✨✨✨
https://www.way2pay.org/View-Courses/mctl/ViewDetailsOnThisCourse/aid/46955
#WeAreDonegalETB

Load More...