Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile Átha Seanaidh lonnaithe ar Shráid an Choláiste. Tagann foghlaimeoirí ó Bhaile Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird den chuid is mó. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil ó Leibhéal 1-5 d’fhoghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas   (BTEI)
  • Féinmhaoinithe (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHAILE ÁTHA SEANAIDH

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh
Sráid an Choláiste
Baile Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 DN30

Guthán: 071 985 1276

Bainisteoir Ionad FET: Paula Burns
Ríomhphost: paulaburns308@donegaletb.ie

Riarthóir : Stella Daly
Ríomhphost:adminballyshannon@donegaletb.ie

UDL is about building more flexibility, accessibility, learner voice and choice into the design of FET programmes to reduce barriers to learning. #UDLforFET @aheadireland @ETBIreland @RehabGroup @DeptofFHed @SimonHarrisTD

Still time for our school leaders to register for this webinar. 👇@cranacollege @movillecc @CCE_Buncrana @ErrigalCollege @MulroyCollege @ColaisteAiligh @DeeleCollege @FinnValleyColl @gsmhicd @GSCuUladh @StCatherinesVS @AbbeyVS @Maghenecollege1 @ColnaCarraige @martinjgormley

Donegal Education Centre@EdCentreDonegal

Today we are delighted to have @SimonHarrisTD launching UDL for FET Practitioners: Guidance for Implementing UDL in Irish Further Education and Training. See https://tinyurl.com/3f5ekn4u for full report. @aheadireland @DeptofFHed @RehabGroup @ETBIreland https://www.youtube.com/watch?v=MNP3V8wrE_w

Load More...