Ionad FET Bhéal Átha Seanaidh

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBéal Átha Seanaidh lonnaithe ar Shráid an Choláiste. Tagann foghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird den chuid is mó. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil ó Leibhéal 1-5 d’fhoghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas   (BTEI)
  • Féinmhaoinithe (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh
Sráid an Choláiste
Baile Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 DN30

Guthán: 071 985 1276

Bainisteoir Ionad FET: Paula Burns
Ríomhphost: paulaburns308@donegaletb.ie

Riarthóir : Stella Daly
Ríomhphost:adminballyshannon@donegaletb.ie

SciFest is free to enter and open to ALL second-level students. Visit http://www.scifest.ie for more information and lots of resources. @CavMonETB @CityofDublinETB @CorkETB @DonegalETB @EdCentreMayo @ETBIreland @GRETBOfficial @KerryETB @KWETB @laoisoffalyetb @LimClareETB

We are delighted to launch the 3rd phase of our 'R U OK?' positive mental health campaign within the #GenerationApprenticeship community with this short compilation video. Special thanks to the wonderful @IrishRail apprentices & CEO Jim Meade. @MaryLizTrant1 @DeptofFHed @SOLASFET

#BeActive Seachtain Spóirt na hEorpach faoi lán seoil i nGairmscoil Chú Uladh. Buíochas mór le Múinteoirí Gosia Wozniak agus John Ross Ó Luadhóg. #IsMuidETBDhúnnanGall

⭐️ Some of last years wellbeing committee receiving their 9th Ambassador Award from Cycle Against Suicide. Well done to everyone involved. 👏 @CASuicide @DonegalETB

Our Letterkenny students and staff had a great day in @GartanOETC taking part in some fun team building games, followed by a student voice workshop where we looked at aspects of our mission statement and some planning for centre development. 🙌🏻 #WeAreYouthreach

Load More...